Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Śladami Orła Białego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Śladami Orła Białego” – elementy historii Polski w edukacji wczesnoszkolnej

Programowa innowacja w klasie III edukacji wczesnoszkolnej zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Opracowana przez Dorotę Gąsior i Donatę Szymańską-Marciniak.

Realizowana w roku szkolnym 2013/2014 przez Dorotę Gąsior, w roku 2014/2015 przez Donatę Szymańską-Marciniak. Czas realizacji – od 1 marca 2014r. do 31 maja 2016r.

Cel ogólny:

Jaki znak Twój? – poszerzenie wiedzy historycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Orzeł Biały – symbol narodowy otoczony od pokoleń czcią Polaków – jest patronem Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych. Rozbudzanie postawy patriotycznej i moralnej uczniów, kształtowanie w nich szacunku do własnego państwa stało się priorytetowym zadaniem szkoły. Naszym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na narodową indywidualność, tradycję, historię oraz wytworzenie silnego poczucia przynależności do rodziny, do małej ojczyzny, do narodu i państwa. Świadomość naszej rodzimej kultury – bogactwa tkwiącego w folklorze, sztuce, nauce – jest szansą na zachowanie narodowej tożsamości w trudnych procesach globalizacji świata.

Imię patrona szkoły skłoniło nas do podjęcia działań edukacyjnych mających na celu kształtowanie wśród uczniów poczucia szczególnej więzi z Ojczyzną. Patron musi funkcjonować jako element budzący dumę uczniów, stanowić wzorzec postępowania, właściwego zachowania wobec symboli narodowych, bohaterów, miejsc pamięci, wobec ojczystego języka oraz wielu innych polskich elementów codzienności. Wprowadzając nowatorskie działania, pragniemy, aby uczeń kończący edukację w naszej szkole mógł z dumą powiedzieć: „Chodziłem do szkoły imienia Orła Białego”.