Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Trzymaj formę”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W roku szkolnym 2018/2019 klasy V, VI i VII naszej szkoły wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!" współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez unikalne dwukierunkowe podejście: promujące zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Po zapoznaniu z założeniami tej inicjatywy przystąpiono do planowania działań na wielu płaszczyznach. Uczniowie wraz z nauczycielami wybrali obszary i działania, uzgodnili ich tematykę. Ustalono grupy zadaniowe. Uczniowie klasy V zostali podzielenie na trzy zespoły. Pierwsza część uczniów opracowała gazetki ścienne na temat dodatków do żywności, kilkoro uczniów przygotowało plakat. Informacje te umieszczono na korytarzu. Druga część uczniów przygotowała  ulotki dla rodziców i dzieci na temat szkodliwości dodatków do żywności. Tak przygotowane ulotki zostały rozdane podczas zebrania z rodzicami. Pozostali uczniowie klasy piątej zajęli się poznawaniem zabaw i gier z okresu młodości swoich rodziców i dziadków. Wśród tej grupy uczniów poprzez losowanie wyłoniono trzy czteroosobowe zespoły. Dzieci same wybrały swojego lidera grupy. Pierwszym zadaniem każdej z grup było zebranie najpopularniejszych zabaw ze szkolnych lat ich rodziców i dziadków. Po dwóch tygodniach z zebranych informacji wyłoniono sześć najbardziej atrakcyjnych i powtarzających się zabaw. Były to: Gra w gumę, Skoki przez długą skakankę, Chłopek, Gra w klasy, Ścianka - kapsle, Kapsle – wyścigi. Przydzielono każdej grupie po dwie zabawy. Zadaniem uczniów było przygotowanie w formie graficznej każdej zabawy, opisanie jej zasad i przebiegu zabawy. Należało także uwzględnić potrzebne przybory, określali miejsce i ilość graczy. Wykonane prace umieszczono na szkolnej tablicy informacyjnej, aby pozostali uczniowie naszej szkoły mogli zaznajamiać się z ich zasadami. Kolejnym etapem tego zadania było wzajemne nauczanie się zabaw. Najpierw przeprowadzono je w obrębie klasy, a następnie podczas aktywnych przerw. Prezentowane zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Sukces tkwił głównie w tym, że nie wymagały one specjalistycznego sprzętu, ani miejsca i mogła brać w nich udział dowolna ilość graczy.

Kolejne zadanie realizowane w ramach projektu przydzielono uczniom klasy VI. Zostali oni podzieleni na dwie grupy. Dziewczyny przeprowadziły badania BMI wśród uczniów biorących udział w projekcie. Ważyły i mierzyły kolegów i koleżanki. Wszystkie dane zbierane były anonimowo. Następnie opracowały wyniki w arkuszu kalkulacyjnym i stworzyły prezentację multimedialną. Chłopcy natomiast badali w jaki sposób uczniowie klas IV – VIII spędzają czas wolny. Opracowali ankiety a zebrane dane przedstawili na prezentacji multimedialnej. Obie prezentacje zostały przez klasę VI przedstawione uczniom biorącym udział w programie, a nauczyciele omówili wyniki na zebraniach z rodzicami.

Ostatnie zaplanowane zadanie realizowała klasa VII. Przeprowadzili oni zajęcia dla przedszkolaków. Celem tych zajęć było zwrócenie uwagi na konieczność racjonalnego odżywiania się. Uczniowie przedstawili przedszkolakom zasady zdrowego odżywiania się, przekonywali do konieczności jedzenia owoców i warzyw. Przedszkolacy odgadywali nazwy warzyw i owoców po pierwszej literze, rozpoznanej przy pomocy dotyku z wykorzystaniem alfabetu sensorycznego, układali zagadki, rozpoznawali przy pomocy zmysłów owoce i warzywa. Każdy przedszkolak z pomocą starszego kolegi przygotował dla siebie, na drugie śniadanie, owocowy szaszłyk. Wspólne zajęcia były ciekawym doświadczeniem zarówno dla młodszych  jak i ich starszych kolegów.

Nasza szkoła propaguje również aktywny styl życia poprzez zajęcia SKS gdzie doskonali się technikę i taktykę różnych dyscyplin sportowych z naciskiem na piłkę siatkową. Te gra zespołowa cieszy się u nas dużą popularnością, a jako tak mała szkoła potrafimy osiągać sukcesy nawet na szczeblu powiatu. Uczniowie uczestniczyli także w cyklicznych wyjazdach na basen oraz wycieczkach rowerowych po najbliższej okolicy.