Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Przekazanie sztandaru

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli…
 
W życiu każdej społeczności szkolnej są momenty doniosłe, które - ze względu na swój podniosły i przełomowy charakter - wpływają na sposób funkcjonowania placówki. Takim niezwykłym wydarzeniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych, pracowników i społeczności lokalnej była uroczystość nadania placówce imienia oraz poświęcenia i przekazania sztandaru. Miała ona miejsce dnia 17 listopada 2011r. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci i na trwałe wpisze się w historię naszej szkoły.
Decyzję nadania szkole imienia Orła Białego podjęła Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dnia 20 sierpnia 2010r. Zakończono w ten sposób trwający prawie 2 lata projekt wyboru patrona szkoły, który wspólnie realizowali uczniowie nauczyciele i rodzice. Kolejnym pragnieniem społeczności szkolnej stało się przekazanie szkole sztandaru, symbolu rozwoju placówki, tworzenia jej historii oraz kształtowania w uczniach poczucia tożsamości regionalnej i kulturowej. Nasze marzenia spełniły się, a piękna uroczystość szkolna była tego uwieńczeniem.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminnych, oświatowych, duchowieństwa oraz uczniowie, rodzice i nauczyciele. Mszę rozpoczęto od uroczystego wprowadzenia pocztów sztandarowych ze wszystkich szkół działających na terenie miasta i gminy Nowe Skalmierzyce, Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach i OSP Biskupice Ołoboczne. Poświęcenia naszego sztandaru dokonał ojciec Janusz Kołodziej. Ceremonii towarzyszyła Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta z Nowych Skalmierzyc. Po mszy św. wszyscy uczestnicy licznym korowodem pomaszerowali do szkoły, gdzie odbyła sie dalsza część uroczystości.
Rozpoczęła ją dyrektor szkoły Bożena Walczak, witając dostojnych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę uroczystości i obowiązek, jaki od tej pory spoczywał będzie na wszystkich członkach społeczności szkolnej. Wierzymy, że nadanie Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych imienia Orła Białego oraz przekazanie sztandaru będzie sprzyjało rozbudzaniu postaw patriotycznych i moralnych naszych wychowanków, kształtowaniuw nich szacunku do własnego państwa i symboli narodowych. W imieniu własnym i nauczycieli naszej szkoły obiecuję, że zrobimy wszystko, aby nasi uczniowie potrafili podejmować trafne życiowe decyzje, by uczyli się iść drogą prawdy, odpowiedzialności, dobra, piękna i miłości do ojczyzny – powiedziała.
Szczególnie doniosłym momentem obchodów było uroczyste  przekazanie aktu nadania imienia szkole przez Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Kazimierza Sipkę. Po symbolicznym wbiciu gwoździ przez darczyńców - fundatorów przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar na ręce dyrektora szkoły i uczniów.
Patrząc na długą i bogatą historię naszego godła możecie być dumni, że jako patrona swojej szkoły obraliście symbol o charakterze ponadczasowym, uosabiającym wartości najwyższe, związane z polskością. To jednak zobowiązuje Was, drodzy młodzi przyjaciele, do godnego zachowania i reprezentowania placówki – podkreśliła w swoim przemówieniu adresowanym do uczniów Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Bożena Budzik.
Wizytator Kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ewa Kargol-Stybaniewicz, zwracając się do zebranych przypomniała, że Orzeł Biały nawiązuje do najdawniejszych tradycji polskich, odwołuje się do wielowiekowych dziejów, rycerstwa, męstwa i szczególnie pojmowanej prostoty znaku, z którym identyfikują się wszyscy Polacy.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się wiersze, tańce oraz inscenizacja Legendy o Lechu, Czechu i Rusie, przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Na zakończenie goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, wpisów do księgi pamiątkowej oraz na poczęstunek.
Na zakończenie dyrektor Bożena Walczak serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym gościom za ich obecność w tak ważnym dla szkoły dniu. Słowa podziękowania skierowała również do nauczycieli, rodziców i uczniów za pomoc oraz zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.