Czwartek, 18.4.2024
Name days: Alicja / Bogusław / Barbara
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Grunt to dobre wychowanie - projekt

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szkoła w roku szkolnym 2016/17 podjęła starania o uzyskanie certyfikatu „Szkoły dobrego wychowania”. Celem projektu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze. Szkoły przystępujące do projektu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań. Obowiązkowe zadanie zrealizowaliśmy – udział nauczyciela  w seminarium Szkoła dobrego wychowania, które w okresie od 09 września 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. przeprowadziło w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Od listopada do końca lutego realizujemy szczegółowo rozpisane zadania. Niektóre z zadań zrealizowaliśmy w całości, niektóre częściowo. Klasy przygotowały na godz z wychowawcą „Szkolne Karty Zasad Dobrego Zachowania ”. Karty zostały zebrane, pocięte, wyeliminowano zasady powtarzające się.  W ramach zajęć dodatkowych uczniowie do poszczególnych zasad narysowali piktogramy lub wykonali rysunki obrazujące zasady. „Szkolna Karta Zasad Dobrego Wychowania” powstała poprzez uszeregowanie – uczniowie najistotniejszym dla nich zasadom (mogli wybrać 3) przyznawali czerwone krążki. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie przygotowywali się do konkursu „Mistrz savoir – vivre” – przygotowywali się wykorzystującprezentację, biorąc udział w mini konkursach na zasadzie „Jeden z dziesięciu”.  Wykonali pracę plastyczną „Ubieramy szablony”- uczniowie otrzymali gotowe  szablony postaci  i wykonywali dowolną techniką strój na: dyskotekę, na  imieniny cioci itp  Uczniowie omawiali swoje prace wskazując co należy, czego nie należy zakładać na daną okazję. Uczniowie oceniali wzajemnie swoje prace. Oceniali estetykę (1-3) i zgodność z tematem (1- 3). Zorganizowano wystawę najciekawszych prac. W grupach ubierali kartonowy szablon – do pracy i „na wielkie wyjście” . Omawiali stroje odnosząc się do zdania - „Nie istnieje strój na każdą okazję. Ale na każdą okazję istnieje odpowiedni strój”. Uczniowie starszych klas i nauczyciele czytali podczas przerw młodszym uczniom wiersze o dobrym wychowaniu -  Bożena Pierga „Dobre wychowanie wierszem”, wyd: Martel . W ramach godz z wychowawcą uczniowie zrealizowali  następujące tematy - Kultura spożywania posiłków. Kultura osobistaw życiucodziennym. Kultura w szkole.Kultura w miejscach publicznych. Uczniowie w praktyce mogli wykazać się umiejętnością stosowania zasad dobrego wychowania podczas wyjść do kina, muzeum, na  przedstawienia teatralne, podczas wycieczek. W szkole zrealizowano  projekt– Walczymy z hałasem w naszej szkole oraz  Dzień Bezpiecznego Internetu. Celem nadrzędnym projektu było uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie człowieka oraz poszukiwanie zachowań, które mogłyby być alternatywą dla hałasu i pomogłyby wyeliminować hałas z najbliższego otoczenia.Uczniowie klas I – III przygotowali happening – Stop dla hałasu.


Dnia 17 lutego społeczność szkolna wzięła udział w debacie „Grunt to dobre wychowanie”. Debata wykazała znajomość wśród uczniów standardów dobrego wychowania, uczniowie wykazali, że uświadamiają sobie wpływ dobrego wychowania na codzienne życie i relacje rówieśnicze. Dnia 24 lutego uczniowie wzięli udział w Konkursie Mistrz savoir – vivre – na poziomie klas I – III  i IV – VI,  po dwóch uczniów z klasy – dziewczynka i chłopak – wszyscy odpowiadali na pytania z zakresu savoir – vivre’u równocześnie przy użyciu – metodników. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą praktyczną. W lutym zostały rozstrzygnięte konkursy (zgodnie z regulaminami).  Konkurs dla uczniów klas IV – VI (literacki), dla uczniów kl. I – III (plastyczny) - „Moje zachowanie świadczy o mnie”. 17 lutego w ramach zajęć dodatkowych uczniowie prezentowali  scenki na podstawie wylosowanych materiałów. Na podstawie: Marcin Przewoźnik i Joanna Jabłczyńska – Współczesny savoir – vivre dla nastolatków – „Podpatrzone w realu”.Inscenizacje miały wykazać znajomość i umiejętność stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień. Jury punktowało inscenizacje przy pomocy „lizaków”  (1- 5 punktów) Punkty w czterech kategoriach – 1) gra aktorska -stroje i rekwizyty 2) swoboda prezentacji, 3) wartość edukacyjna – czego przeciętny uczeń może się z tej prezentacji nauczyć- czy jest w stanie prawidłowo odczytać prezentowane zasady savoir – vivre’u. 24 lutego uczniowie prezentowali stroje na różne okazje. Musieli zaprezentować strój, rekwizyty (kwiaty, prezenty itp.) i komentarz; mogli  przedstawić przykłady typu – NIGDY TAK. Wylosowany strój trzeba było przedstawić w wersji dla dziewczynki i dla chłopca. Klasy losowały strój spośród następujących: 1) strój na dyskotekę, 2) na dzień babci i dziadka,3) na imieniny do koleżanki/ kolegi i inne. I.PUNKTACJA – przy pomocy lizaków (1- 5 punktów) Punkty w czterech kategoriach – 1)adekwatność stroju i rekwizytów, 2) komentarz z humorem, 3) swoboda prezentacji, 4) wartość edukacyjna – czego przeciętny uczeń może się z tej prezentacji nauczyć. Uczniowie w ramach klas w miesiącu lutym przygotowali plakaty ( zgodnie z opracowanym regulaminem) – „Mój wgląd świadczy o mnie”. SU udokumentował realizację zadań na gazetce ściennej.