Wtorek, 28.5.2024
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Komunikat Dyrektora Szkoły

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Już w niedzielę otrzymaliście Państwo informację dotyczącą obowiązku zdalnego nauczania. Dziś krótkie przypomnienie najważniejszych działań, jakie będą podejmowane przez szkołę od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

1Od 25 marca 2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nauczanie zdalne staje się obowiązkiem dla każdego nauczyciela. Nauczyciele będą realizować podstawę programową kształcenia ogólnego.

2. Działania w ramach nauczania zdalnego w naszej szkole będą prowadzone w oparciu o:

-     materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych lub przygotowane przez nauczycieli;

-     zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

-     dzienniki elektroniczne;

-     komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

-     media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania
z Internetu;

-     programy telewizji publicznej;

-     podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.

3. W dzienniku elektronicznym już w poniedziałek umieszczono nowy tygodniowy plan zajęć. Zgodnie z zaleceniami, w trosce o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowaliśmy 3 do 4 godzin zajęć dziennie. Plan uwzględnia równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu oraz zróżnicowanie tych zajęć.

4. Uzgodniony przez dyrektora i nauczycieli tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas będzie uwzględniał możliwości psychofizyczne uczniów.

5. Obecność uczniów na zajęciach będzie monitorowana. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą sprawdzać, czy uczniowie z nim współpracują. Jeśli uczeń z jakichś przyczyn nie będzie mógł uczestniczyć w danym dniu zajęciach, proszę o poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy.

6. Każdy z Państwa otrzyma na pocztę w dzienniku elektronicznym informację o:

  • sposobach monitorowania postępów uczniów oraz sposobach weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
  • formach i terminach  konsultacji, które zapewnią każdemu uczniowi i rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Na bieżąco będę Państwa informowała o podejmowanych w szkole działaniach. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Dziękuję za pomoc, życzliwość i dotychczasowe zaangażowanie. Wierzę, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas.

 

                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                            Bożena Walczak – dyrektor szkoły