Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Bożonarodzeniowy lapbook dla klas IV-VIII – projekt

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zadanie: Opracuj samodzielnie lub w grupie (do 3 osób) lapbooka, w którym zamieścisz informacje o zwyczajach świątecznych w krajach anglo- lub niemieckojęzycznych.

CEL OGÓLNY: rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- kształtowanie kreatywności,

- uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka obcego,

- rozwijanie zainteresowań kulturą krajów anglo- oraz niemieckojęzycznych,

- rozwijanie postawy otwartości i ciekawości wobec innych kultur,

- promowanie języków obcych wśród dzieci i młodzieży,

FORMY PRACY:

- indywidualna,

- grupowa,

METODY PRACY:

- praca ze słownikiem,

- wyszukiwanie informacji w Internecie,

UCZESTNICY;

Uczniowie klas IV-VIII

CZAS TRWANIA:

- listopad- grudzień 2019 Termin oddania pracy 10 grudnia 2019

PLAN DZIAŁANIA:

- opracuj swojego lapbooka na brystolu w kolorach, które kojarzą się z Bożym Narodzeniem,

- zamieść w swoim lapbooku przynajmniej 10 kieszonek różnego kształtu i koloru,

- zamieść w swoim lapbooku informacje dotyczące: wybranych tradycji, potraw świątecznych, kolęd, życzeń świątecznych, prezentów, ciekawostki

- wszystkie teksty napisz własnoręcznie, zwróć uwagę na estetyką pracy, poprawność ortograficzną, czytelne i staranne pismo,

EWALUACJA:

Ewaluacji podlegać będą:
- stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach projektu,
- skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw,
- stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników,