Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkolny konkurs z języka angielskiego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego  
dla klas V-VI Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

I . Cele konkursu:

 • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
 • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka  angielskiego uczniów klas V – VI, 
 • motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,

II. Organizator konkursu:

Inicjatorem i organizatorem „Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas V - VI” jest

Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych

III. Kategoria wiekowa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V – VI szkoły podstawowej.

IV. Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas V- VI.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela uczącego  danego  ucznia  języka  angielskiego  najpóźniej  do  11.03.2016r. 

V. Zakres programowy:

Konkurs ma formę testu i obejmuje:

Słownictwo:

 • Człowiek
 • Życie rodzinne i towarzyskie
 • Żywienie
 • Podróżowanie i turystyka
 • Sport
 • Kultura
 • Szkoła
 • Świat przyrody
 • Praca
 • Zakupy i usługi
 • Zdrowie

Gramatyka:

 • Czas present simple
 • Czas present continuous
 • Wyrażenie There is/There are
 • Pytania How much?/How many?
 • Liczba pojedyncza i liczba mnoga
 • Liczebniki porządkowe
 • Czas past simple
 • Przyimki miejsca: in, on under
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • This/That        These/Those
 • Czynności
 • Wyrażanie przynależności 's (coś do kogoś należy)

Funkcje językowe:

 • Opisywanie czynności wykonywanych rutynowo i w chwili obecnej
 • Pytanie o ilość i liczbę różnych rzeczy
 • Określanie położenia
 • Opisywanie czynności z przeszłości
 • Porównywanie osób i miejsc

VI. Zasady i przebieg konkursu

 • Konkurs językowy ma charakter jednoetapowy i odbędzie się 18.03.2016r. (piątek) o godzinie 10.50 w Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
 • Za przygotowanie, przebieg oraz stronę merytoryczną odpowiadają nauczyciele uczący języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
 • Czas trwania testu 45 minut.
 • Test obejmuje zadania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań czasownikami we właściwym czasie.
 • Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
 •  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi pod koniec marca

VII. Kryteria oceny

 • Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który zdobędzie najwyższą liczę punktów.

VIII.Nagrody

 • Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone książkami, dyplomami oraz drobnymi

upominkami. 

Organizatorzy:

Patrycja Furmaniak-Klocek


Laureatami konkursu zostali:

Aleksandra Klońska klasa VI 

Jakub Zębski klasa V