Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Zajęcia laboratoryjne z chemii w Zakładzie Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Łódzkiego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

12 maja 2022r uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych w Zakładzie Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, które odbyły się w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki.
Głównym celem zajęć zorganizowanych przez Panią dr Annę Wypych-Stasiewicz jest pogłębianie wiedzy przyrodniczej, wdrażanie uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń oraz bezpiecznej pracy laboratoryjnej, rozwijanie umiejętności obserwacji, a także wyciągania wniosków z przebiegu doświadczeń chemicznych. Samodzielne przeprowadzanie eksperymentów wspiera aktywność badawczą uczniów i jednocześnie rozbudza ich zainteresowania chemią.
Podczas warsztatów ósmoklasiści samodzielnie przeprowadzali ciekawe doświadczenia, m.in.: rozdzielali mieszaniny na składniki, przeprowadzali reakcje matali z kwasem solnym oraz reakcje siarczanu (VI) miedzi (II) z azotanem srebra, badali właściwości utleniające manganianu (VII) w zależności od środowiska, odróżniali alkohole jedno i wielowodorotlenowe przy użyciu wodorotlenku miedzi (II), wykrywali glukozę za pomocą próby Tollensa i Trommera.
Kolejny wyjazd odbędzie się już w przyszłym roku szkolnym, gdyż uczniowie chętnie uczestniczą w działaniach, które rozwijają ich pasje, ułatwiają zdobywanie nowych doświadczeń, rozwijają umiejętność empirycznego myślenia i pogłębiają zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.
S. Naskręcka