Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Chroń Dziecięce Uśmiechy program profilaktyczny

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego  „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, który był realizowany na poziomie klas I-III oraz w klasie IV Dla młodszych uczniów został opracowany zeszyt „Ja i moje zęby”, a dla starszych „Ja i mój uśmiech”. Organizatorami akcji są Polski Czerwony Krzyż i Wrigley Polska oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o higienę jamy ustnej i propagowanie wśród nich dobrych nawyków. Edukacją na temat higieny jamy ustnej zostali objęci uczniowie klas I-III oraz klasa IV. Otrzymali oni książki edukacyjne pt. „Ja i moje zęby” oraz „Ja i mój uśmiech”. Zostały przeprowadzone cztery bloki zajęć, które miały na celu wzbogacenie wiedzy uczniów na temat budowy, roli i funkcji zębów, rozwijanie umiejętności dbania o higienę jamy ustnej, uświadomienie konieczności czyszczenia zębów przynajmniej dwa razy dziennie, zapoznanie z pracą lekarza dentysty, zwrócenie uwagi na konieczność regularnych kontroli uzębienia i oswojenie uczniów z wizytami w gabinecie dentystycznym. Uczestnicy projektu dowiedzieli się też jakie znaczenie dla stanu uzębienia i zdrowia całego organizmu ma właściwe odżywianie. Edukacja prozdrowotna uczniów prowadzona od najmłodszych lat jest podstawą do budowania właściwych postaw w przyszłości.