Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zarządzenie nr 20/2019/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

z dnia 5 maja 2020r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą organu prowadzącego, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Zawieszam na czas oznaczony od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020  prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 5 maja 2020r.

 

 

Bożena Walczak – dyrektor szkoły