Czwartek, 13.6.2024
Name days: Antoni / Lucjan / Grzegorz
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

„Mój własny Picture Dictionary”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

„Mój własny Picture Dictionary”

Konkurs na wykonanie angielskiego słowniczka obrazkowego dowolną metodą plastyczną.

I   Organizatorzy:

-  Nauczyciel: nauczyciel języka angielskiego Patrycja Furmaniak-Klocek

II  Cele:

a)      z  zakresu nauki o języku angielskim:

- udoskonalenie umiejętności samodzielnej pracy ucznia z różnego rodzaju słowniczkami ( w tym słowniczkami obrazkowymi),

- poznanie budowy słowniczków językowych oraz metod pracy z nimi,

- utrwalenie zasad tworzenia liczby mnogiej rzeczowników oraz sposoby zapisywania ich w słowniczkach,

- utrwalenie słownictwa

 

b)      z zakresu sztuki:

-  uwrażliwienie młodych twórców na estetykę i oryginalność wykonanych prac,

-  przybliżenie przekazu słownego metodą obrazkową (wizualizacja pojęć)

- rozwój twórczy w zakresie różnorodnych technik i sposobów wykonania wizualizacji,

-  rozwijanie umiejętności komponowania różnych elementów na płaszczyźnie.

III Temat konkursu:   „Mój własny Picture Dictionary

Uczniowie wykonują słowniczek obrazkowy dowolną metodą plastyczną. Słowniczek może być ułożony alfabetycznie lub tematycznie. Każde  słówko   powinno   posiadać

liczbę mnogą. Słowniczki muszą mieć spis treści z numerami stron, na których można odnaleźć poszukiwane słówko lub pojęcie.

IV Zasady uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej w dwóch grupach wiekowych:

a)      klasy I-II

b)      klasy IV-VI

Prace należy oddać organizatorom konkursu do 18 marca 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec marca 2016 roku, a najlepsze prace zostaną nagrodzone.

V Zasady oceniania prac:

Ocenie podlegać będą:

a)      z zakresu nauki o języku

Kryteria oceniania

 

Ilość punktów możliwych do uzyskania

Maksymalna ilość punktów

1. Poprawność językowa

 

1-5

5

2. Poprawność gramatyczna

1-5

5

3. Przejrzystość oraz łatwość w odnalezieniu hasła

1-5

5

4. Zasób słownictwa

 

1-5

5

 

W sumie

 

 

20

 b)      z zakresu sztuki

Kryteria oceniania

 

Ilość punktów możliwych do uzyskania

Maksymalna ilość punktów

1. Oryginalność wykonania

1-5

5

2. Estetyka i przejrzystość prac.

1-5

5

3. Ciekawy dobór barw

 

1-5

5

4. Dobór techniki

 

1-5

5

 

W sumie

 

 

20

  

VI W skład komisji oceniającej wejdą:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac biorąc pod uwagę kryteria oceniania.

 

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

KACPER JÓZEFIAK klasa II

MARCEL SZKUDLAREK klasa III