Poniedziałek, 22.4.2024
Name days: Łukasz / Kaja / Teodor
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Dzień bez hałasu

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Projekt realizowany był w klasach I –VI przez 3 dni – 30 listopada, 1 oraz 2 grudnia 2016 roku. Celem nadrzędnym projektu było uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie człowieka oraz poszukiwanie zachowań, które mogłyby być alternatywą dla hałasu i pomogłyby wyeliminować hałas z najbliższego otoczenia. Projekt realizowany był na większości lekcji w klasach IV - VI i zajęciach w klasach I - III. Projekt realizowany był również na przerwach. Nauczyciele nagradzali naklejkami uczniów właściwie zachowujących się na przerwach. Po każdej lekcji / zajęciu uczniowie przestrzegający zasad prawidłowego komunikowania się i zachowania otrzymywali stempelki. Najlepsi zostali nagrodzeni. W klasach I – III – pierwszego dnia projektu uczniowie uczestniczyli w tzw „lekcji ciszy” – zajęcia przy muzyce, memo dźwiękowe. Uczniowie tworzyli dźwiękowe książeczki. Drugiego i trzeciego  dnia na zajęciach artystycznych realizowali działanie – Muzykę widzieć – obrazy słyszeć, realizowali zajęcie o dźwięku i hałasie w oparciu o specjalnie przygotowane karty memo, brali udział w zabawach z dźwiękiem i uczestniczyli w pokazie doświadczeń.  Działania zaplanowane w projekcie miały przybliżyć dzieciom temat dźwięku i problem hałasu. Na lekcjach przyrody uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytania – m.in. Co to jest dźwięk? , Czy dźwięk można zobaczyć?, Co wydaje dźwięki i jak je odbieramy?. Uczniowie kierowani przez nauczyciela wykonywali doświadczenia. Uczniowie poznali budowę ucha i dowiedzieli się jak chronić i dbać o ten ważny narząd. Poznali normy hałasu. Dowiedzieli się w jakich ośrodkach z jaką prędkością rozchodzi się dźwięk, czym jest natężenie i częstotliwość dźwięku. Na lekcjach matematyki rozwiązywali zadania z wykorzystaniem informacji o granicach słyszalności, wartościach natężenia dźwięku, danych dotyczących szybkości rozchodzenia się dźwięku w wybranych ośrodkach. Na zajęciach plastyczno – technicznych uczniowie projektowali logo dnia walki z hałasem, malowali dźwięki. Na lekcjach muzyki uczniowie rozróżniali dźwięki wysokie, niskie, głośne, ciche, słuchali relaksacyjnej muzyki. Na zajęciach z wychowania fizycznego brali udział w zabawach dźwiękowych. Na języku polskim zajmowali się problemem reklam, przygotowaniem humorystycznych porad dla cierpiących z powodu hałasu, zajęli się tematem dźwięku w literaturze. Na godzinie z wychowawcą uczniowie uczyli się pracować głosem w taki sposób, aby bez wysiłku i bez krzyczenia mówić dostatecznie głośno, uczyli się odróżniać dźwięki przyjazne i szkodliwe dla ucha. Dowiedzieli  się jak chronić się przed hałasem, poznali miejsca w szkole sprzyjające wypoczynkowi. Uczniowie klas I – III przygotowali happening – Stop dla hałasu. Realizację projektu poprzedziła ankieta wśród uczniów. Jej celem było uzmysłowienie problemu hałasu w szkole.