Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Projekt edukacyjny klas I-III "Rodzinne czytanie"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROJEKT EDUKACYJNY klas I-III

„Rodzinne czytanie”

I ETAP- planowanie projektu

1.Temat projektu: Rodzinne czytanie

2.Forma projektu:- grupowy, klasowy, indywidualny

3.Autorzy projektu:- Dorota Gąsior, Donata Marciniak, Krystyna Szczegóra

4.Odbiorcy projektu: dzieci z klas 1-3 oraz ich rodzice

5.Termin projektu: X 2017 – III 2018.

6. Rodzaj projektu: projekt realizacji programu wychowawczego

7.Forma prezentacji: scenki teatralne, wystawa prac, udział w quizie, prezentacje ciekawej książki

8. Cel główny projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła literatury polskiej i światowej.

 Cele szczegółowe:

 1. zaktywizowanie ucznia i nakłonienie go do czytania,
 2. wyrabianie szacunku do literatury, 
 3. kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 
 4. rozwijanie ciekawości świata i poznawania interesujących ludzi,
 5. rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów: recytatorskich, plastycznych, aktorskich i muzycznych,
 6. stwarzanie możliwości dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi,
 7. poznanie pracy bibliotekarza, księgarza, dziennikarza, aktora, pisarza,
 8. kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej oraz publicznej,
 9. poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką,
 10. rozwijane poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za powierzone zadania
  i obowiązki.
 11. integracja wewnątrzszkolna
 12. rozwijanie współpracy z rodzicami

9. Umiejętności - cele operacyjne - uczeń:

- lepiej rozumie teksty i polecenia

- łatwiej formułuje wypowiedzi ustne i pisemne

- posiada lepszą zdolność koncentracji

- rozwija skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego

- ma większą motywację do działania i nauki

- poprawia relację z kolegami i czytającymi osobami z rodziny

- wypożycza więcej książek i samodzielnie je czyta

-przejawia mniej zachowań aspołecznych

- uczy się współdziałania w grupie.

Cele dla rodziców:

-zachęcanie rodziców do wspierania działań i włączenia się do akcji

- budowanie mocnej więzi między dorosłym a dzieckiem.