Środa, 21.2.2024
Name days: Eleonora / Irena / Lenka
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Tropimy ortografię

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROJEKT EDUKACYJNY klas I-III

„Tropimy ortografię”

I ETAP- planowanie projektu

1.Temat projektu: „Tropimy ortografię”

2.Forma projektu:- grupowy, klasowy, indywidualny

3.Autorzy projektu:- Donata Szymańska-Marciniak, Dorota Gąsior, Krystyna Szczegóra

4.Odbiorcy projektu: dzieci z klas I-III oraz ich rodzice

5.Termin projektu: X 2014 – IV 2015.

6. Rodzaj projektu: edukacyjny

7.Forma prezentacji: scenki teatralne, udział w quizie, słowniczki ortograficzne - wystawa prac

8. Cel główny projektu:

 Rozbudzenie zainteresowania ortografią i rozwinięcie zdolności uczniów w tym zakresie.

Cele szczegółowe:

- rozbudzenie zainteresowań ortograficznych;

- doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni;

- rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych;

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzenie ciekawości poznawczych;

- mobilizowanie do wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce;

- poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach;

- wytworzenie stanu czujności oraz spostrzegawczości  ortograficznej;

-zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych;

- wyłonienie najlepszych ortograficznie "Szkolnych Mistrzów Ortografii". 

- integracja wewnątrzszkolna

- rozwijanie współpracy z rodzicami

9. Umiejętności - cele operacyjne - uczeń:

- doskonali umiejętność poprawnej pisowni

- analizuje trudności ortograficzne, poznaje zasady i reguły

- posiada lepszą zdolność koncentracji

- rozwija skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego

- ma większą motywację do działania i nauki

-przejawia mniej zachowań aspołecznych

- uczy się współdziałania w grupie.

Cele dla rodziców:

-zachęcanie rodziców do wspierania działań i włączenia się do akcji

- budowanie mocnej więzi między dorosłym a dzieckiem.

II ETAP- realizacja projektu

Zadania dla poszczególnych klas – instrukcje:

Grupa

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

 

Klasy I-III

Zadanie I

Spotkania z ortografią – Tropimy ortografię

- cykliczne zajęcia ortograficzne

- zabawy i gry ortograficzne

- systematyczna kontrola zeszytów i prac uczniowskich

 

X-V

 

K. Szczegóra

D.Marciniak

D.Gąsior

Rodzice

Klasy I-III

 

Zadanie II

Ortograficzne słowniczki – wykonanie ortogramów oraz książeczek ortograficznych

- prezentowanie dorobku na gazetkach i w kącikach naukowych

 

X-V

 

Wychowawcy klas

 

Klasa I- III

Zadanie III

Ortograficzny raap – śpiewanki ortograficzne

Ortografia w ruchu

Kolorowa ortografia

 

I-III

 

Wychowawcy klas

 

Klasy I-III

 

 

Zadanie IV

Przedstawienie teatralne

- klasowa prezentacja wybranej scenki, wierszyka ortograficznego

- prezentacja scenek przez dzieci

na zakończenie projektu

Wychowawcy klas

Klasy I-III

 

 

 

 

 

 Zadanie V

Moja twórczość – list, wiersz, rymowanka do Pani Ortografii

- forma konkursu

- prezentacje na gazetce

III - IV

Wychowawcy klas

Klasy II-III

 

 

Zadanie VI

Turniej ortograficzny

 

II

Nauczyciel uczący w danej klasie

 

ETAP III- realizacja

Czas realizacji 8 miesięcy. Uczniowie z poszczególnych klas pracują zgodnie z zadaniami. W lutym przeprowadzony zostanie szkolny konkurs ortograficzny, z którego laureaci wezmą udział w gminnym konkursie ortograficznym w Kotowiecku. W maju odbędzie się podsumowanie projektu i prezentacja przedstawień przygotowanych przez dzieci.

ETAP IV- prezentacja

Projekt zrealizowany jest w formie:

1. Zajęć ortograficznych

2. Prezentacji przedstawienia teatralnego

3.Wystawek klasowych i szkolnych

4.Własnej twórczości

5. Konkursu

ETAP V – ocena realizacji projektu

 Projekt jest otwarty. Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji projektu. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian. Narzędzia służące ewaluacji to: rozmowy z uczniami i rodzicami, ankieta dla rodziców, udział w konkursach plastycznym i ortograficznym.