Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła z klasą

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

We wrześniu 2011 roku Szkoła Podstawowa im. Orła Białego podjęła się realizacji projektu edukacyjnego Szkoła z klasą. W projekcie tym biorą udział uczniowie klas IV-VI.

Realizując ten projekt będziemy mieć na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji i rozwijanie ciekawych i zarazem atrakcyjnych dla uczniów sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł, i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Głównym zadaniem projektu w I semestrze jest stworzenie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się, czyli opracowanie szkolnego kodeksu reguł mądrego wykorzystywania takich urządzeń jak komputer, Internet, komórka w nauczaniu i uczeniu się. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, że można wykorzystać to wszystko nie tylko w zabawie, komunikacji, rozrywce, ale również w mądrej edukacji.

Tworząc swój kodeks, szkoła odwołuje się do podanej listy problemów, ale na zawarte w niej pytania odpowiada zgodnie z własnymi potrzebami.

W II semestrze nauczyciele i uczniowie będą go stosować, realizując uczniowskie projekty badawcze, społeczne czy artystyczne na lekcjach różnych przedmiotów lub w ramach programu wychowawczego szkoły.