Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Mam talent + finał projektu "Zasady dobrego wychowania"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

21 marca 2013r. (w czwartek) odbył  się szkolny konkurs „MAM  TALENT’’ zorganizowany przez samorząd uczniowski.


Uczestniczyli w nim wszyscy chętni uczniowie z kl. I – VI naszej szkoły. Zaprezentowali oni swoje umiejętności wokalne, taneczne i sportowe. Obejrzeliśmy 10 występów min. grupy tańczących dziewcząt z kl. IV (Marta Szulc, Ola Bączkiewicz, Milena Braun, Klaudia Szymczak, zespół taneczny z kl.VI, piosenkę w wykonaniu Karoliny Serafinowskiej, Zuzanny Gaj, Marii Neumann oraz pokaz tańca nowoczesnego zespołu chłopaków  z kl. czwartej. Największe brawa zebrały "kowbojki" z klasy czwartej (Milena, Ola, Klaudia, Marta) oraz Maria Neumann za popis wokalny, a także taneczny wykonany wspólnie z koleżankami i kolegą z klasy VI. Powyżsi uczniowie zostali finalistami naszego szkolnego Dnia Talentów (w głosowaniu brali udział wszyscy uczniowie (nagroda publiczności) oraz jury złożone z dwóch nauczycieli i przedstawiciela samorządu uczniowskiego naszej szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła także Karolina Serafinowska, która pięknie zaśpiewała piosenkę „Szklana pogoda”.  Konkurs przebiegał w radosnej, miłej atmosferze, wszyscy jego uczestnicy zostali nagrodzenie rzęsistymi brawami oraz upominkami.Zakończenie projektu: „ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA”


Uroczyste zakończenie projektu realizowanego od listopada 2012r. odbyło się podczas integracyjnych zajęć z okazji pierwszego dnia wiosny, który równocześnie w szkole jest Szkolnym Dniem Talentów. Nauczyciele w klasach I-III i oddziale przedszkolnym przygotowali scenariusz i przeprowadzili  Dzień zajęć dydaktycznych na temat  dobrego wychowania „Jak żyć kulturalnie- moje zachowanie świadczy o mnie”. Z wypracowanych zasad stworzony został szkolny kodeks zachowań, który został zaprezentowany na tablicy na korytarzu szkolnym. Dzieci przedszkolne zaprezentowały też swoje prace plastyczne na temat: „Co robi dobrze wychowane dziecko?” Po zakończonych warsztatach każdy uczestnik podpisał Kartę Zasad Dobrego Wychowania:
„Wiem, że moje zachowanie świadczy o mnie, więc będę się starał przestrzegać zasad dobrego wychowania, aby inni uważali mnie za kulturalnego człowieka”.
Efekty pracy:
W projekcie wzięły udział wszystkie dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego oraz 25 rodziców dzieci klas I-III. Efektami pracy z uczniami był wypracowany kodeks zachowań, który każdy podpisał i zadeklarował, że będzie go przestrzegał, pokaz prac prezentujących właściwe zachowania oraz widoczna zmiana zachowania (zauważalne kulturalne rozmowy, częstsze pozdrowienia, właściwa postawa wobec starszych, nauczycieli, pracowników szkoły, punktualność, większa dbałość o strój szkolny i wspólne mienie szkolne). Wyniki ankiety: „Znam swoje mocne i słabe strony” potwierdzają, że cele projektu zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym. Dzieci nie tylko potwierdzają zmianę postaw, ale wykazują pozytywne postawy częściej, omawiają je na spotkaniach klasowych, samo-dyscyplinują się. Podjęte działania wskazują, że o proces wychowania należy dbać nieustannie, że praca nad kulturalnym zachowaniem i wychowaniem jest procesem wymagającym systematycznych oddziaływań, dobrych wzorców. Tylko taka dobrze ukierunkowana praca daje pozytywny efekt.