Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkolny konkurs recytatorski

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 
pod hasłem 

"Kto ty jesteś? Polak mały,

                     Jaki znak twój?  ORZEŁ BIAŁY!”                

REGULAMIN

KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Organizatorzy:   Beata Wągrowska, Małgorzata Kaźmierczak

CELE OGÓLNE

 -utrwalenie poczucia tożsamości narodowej,

- rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE

- uwrażliwienie na przesłanie patriotyczne utworów literackich i piękno słowa poetyckiego

- popularyzacja tekstów, które utrwalają poczucie tożsamości narodowej

- kształcenie umiejętności recytacji                                                                                                                                                                            

Warunki  uczestnictwa  :

I   Konkurs jest adresowany do uczniów kl.  I-VI Szkoły  Podstawowej im. Orła Białego   w Biskupicach Ołobocznych. . Odbędzie się w dwóch kategoriach :

Uczniowie klas I-III

Uczniowie klas IV-VI

II    Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany wiersz o tematyce patriotycznej. Czas recytacji powinien wynieść  do 3 minut.

III    Jury będzie oceniało teksty według następujących kryteriów:

- opanowanie pamięciowe tekstu,

- dobór utworu,

- wyrazista dykcja,

- interpretacja,

-wrażenie artystyczne

IV   Przewiduje się trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

    Proponujemy  przeprowadzić wcześniej eliminacje klasowe, postarajmy się,  aby każdy uczeń naszej szkoły nauczył się wybranego przez siebie  wiersza na pamięć  (w  wyborze chętnie z pewnością pomoże  nauczyciel)

  1. Konkurs odbędzie się  10.11.2016r. podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości
  2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna będzie komisja konkursowa powołana przez  organizatorów. Od podjętych przez komisję decyzji dotyczących przyznania miejsc nie można się odwołać.
  3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a osoby, które zdobędą punktowane  miejsca  (I, II lub III), dodatkowo nagrody.

 Prosimy o przybycie z wybranym na konkurs wierszem.

VI   Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia uczestników dokonują  wychowawcy klas do dn. 08.11.2016r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

 OTO WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 POEZJI PATRIOTYCZNEJ „ KTO TY JESTEŚ?”

 W KATEGORII KLAS   I- III  LAUREATAMI ZOSTALI:

1.      MIEJSCE  – JOANNA STODOLNA

2.     MIEJSCE -  JULIA KUBIAK

3.     MIEJSCE -  WIKTORIA WOLNIASZEK

W KATEGORII KLAS   IV-VI  LAUREATAMI ZOSTALI:

1.     MIEJSCE- WIKTORIA KOPRAS

2.     MIEJSCE- MARCEL SZKUDLAREK

3.     MIEJSCE- KAROLNA DŁUGIEWICZ

                                                       GRATULUJEMY!!!