Czwartek, 13.6.2024
Name days: Antoni / Lucjan / Grzegorz
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

„Polska naszą Ojczyzną”- projekt klas I-III

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROJEKT EDUKACYJNY klas I-III

„Polska naszą Ojczyzną”

I ETAP- planowanie projektu

1.Temat: „Polska naszą Ojczyzną”

2.Forma projektu:- grupowy, podział grup wg zadań.

3.Rodzaj projektu:- projekt działania lokalnego

4.Autorzy projektu:- nauczyciele klas I-III

5.Odbiorcy projektu: dzieci z klas I-III, społeczność szkolna oraz rodzice

6.Termin projektu: VI - XII 2018.

7. Rodzaj projektu: realizacja zajęć wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne

8.Forma prezentacji: wystawa, konkurs, gazetka, prezentacja, wycieczka

9. Cel główny projektu:

-rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci

-wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów przez poznanie naszego kraju i jego historii.

   Zainteresowania:

- rozbudzanie zainteresowań uczniów historią, architekturą, zdobyczami kultury oraz walorami przyrodniczymi naszego kraju

- poznanie najważniejszych legend związanych z polskimi miastami

   Postawy:

 - zachęcanie uczniów do gromadzenia informacji i różnych materiałów  

- prezentacja prac uczniów związanych z symbolami narodowymi i poznanymi legendami

- poszerzenie umiejętności posługiwania się komputerem

     Przekonania :

- potrzeba poszerzenia własnej wiedzy

- ukazanie walorów literatury narodowej

 - okazywanie szacunku dla historii kraju oraz wytworów kultury.

10. Umiejętności: cele operacyjne – uczeń:

  • uczeń zna symbole narodowe, elementy historii, ważne miasta w Polsce, legendy związane z tymi miastami
  • pogłębia wiedzę o tradycjach i kulturze polskich miast
  • potrafi zbierać i gromadzić informacje, materiały,
  • korzysta z pomocy multimedialnych
  • umie pracować w grupie,
  • rozwija zainteresowania swoją „ małą” Ojczyzną,
  • zacieśnia więzy ze społecznością lokalną
  • uczy się podejmowania decyzji, oceniania, komunikowania się
  • utożsamia się z najbliższym środowiskiem, regionem, krajem.

 II ETAP- realizacja projektu- wg założonego harmonogramu – w dokumentacji

Zadania:

1

Poznajemy legendy polskich miast

2

Uczymy się hymnu, pieśni patriotycznych i piosenek o naszej Ojczyźnie

3

Konkurs plastyczny – „Nasze godło – Orzeł Biały”

4

Śladami historii naszego kraju

5

Wycieczki tropami historii

6

Zajęcia otwarte dla rodziców: prezentacja oraz quiz „Co wiesz o Polsce”

ETAP III- realizacja

-przestrzeganie harmonogramu

-praca w grupach nad powierzonymi zadaniami

-opracowanie scenariuszy zajęć

- opracowanie regulaminu konkursu i quizu wiedzy

ETAP IV- prezentacja

Termin i miejsce prezentacji wg harmonogramu imprez

- tworzenie ekspozycji poświęconej legendom

- wystawa prac konkursowych „Orzeł Biały”  

- wspólne śpiewanie hymnu z okazji 11 listopada

- prezentacja piosenek o Ojczyźnie i pieśni patriotycznych

Ocena realizacji projektu

Projekt jest otwarty. Będzie uzupełniany i dokumentowany w trakcie realizacji poszczególnych zadań

Ewaluacja projektu dokonana zostanie na podstawie liczby uczniów biorących w nim udział.

Efektami pracy z uczniami będzie przygotowanie i pokaz ich prac prezentujących poznane miasta, legendy, prezentacje hymnu, pieśni patriotycznych i piosenek.

W projekcie zaangażowani  zostaną również rodzice do:

- współpracy poprzez pomoc w poszukiwaniu i gromadzeniu materiałów dotyczących projektu

- współudziału w organizowaniu wycieczki do Biskupina dla kl. I-III i na Zawodzie do Kalisza

 

 Dorota Gąsior, Donata Szymańska-Marciniak, Krystyna Szczegóra.