Poniedziałek, 22.4.2024
Name days: Łukasz / Kaja / Teodor
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Matematyka w życiu codziennym podsumowanie zajęć

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 była realizowana innowacja – Matematyka w życiu codzienny. Na zajęcia w ramach art.42. ust.2 pkt. 2 KN uczęszczali chętni uczniowie z kl. V. Podczas tych zajęć uczniowie wykorzystywali wiedzę matematyczną w życiu codziennym z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. Na tych zajęciach uczniowie odczytywali dane przedstawione na wykresach, diagramach, tabelach, rozkładach jazdy, tworzyli ankiety oraz prezentowali ich wyniki na forum klasy oraz w formie plakatu. Uczniowie również utrwalali miary czasu rozwiązując karty pracy.W roku szkolnym 2014/2015 kontynuowana była innowacja Matematyka w życiu codziennym. Zajęcia objęły chętnych uczniów klasy VI w ramach zajęć pozalekcyjnych.We wrześniu przed uczniami zostało postawione zadanie obliczenia kosztu remontu sali komputerowej.  Po zmierzeniu ścian, podłogi, sufitu, okien i drzwi uczniowie zajęci się obliczaniem ich pól powierzchni. Z ulotek reklamowych wybierali potrzebne materiały i obliczali koszt ich zakupu. Na koniec wykonali plakat prezentujący ich obliczenia.

Kolejne zadanie to projekt związany z planowaniem wycieczki rodzinnej. Uczniowie decydowali, gdzie chcieliby pojechać ze swoją rodziną, a następnie poszukiwali w Internecie wiadomości o tej miejscowości. Wycieczka miała być co najmniej trzydniowa i należało uwzględnić minimum pięć płatnych atrakcji, które odwiedzą. Poniżej przedstawiamy efekty ich pracy:


Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie obliczali koszt wypieku piernika, pierniczków. Doskonalili tym samym umiejętność wykonywania obliczeń na liczbach dziesiętnych.

,,Osiedle moich marzeń” to kolejny projekt realizowany przez uczniów. Uczniowie otrzymali zadanie zaprojektowania i wykonania makiety osiedla ich marzeń. Oprócz budynków mieszkalnych należało zaprojektować obiekty użyteczności publicznej, tereny zielone i rekreacyjne zbudowane z figur przestrzennych. Należało też samodzielnie wykonać co najmniej trzy bryły, które zostały wykorzystane podczas projektowania osiedla. Uczniowie rozwiązali też szereg zadań związanych z obliczaniem pola i objętości prostopadłościanu.

 

Ostatnie zajęcia w ramach innowacji przeprowadziliśmy na boisku szkolnym. Związane one były z tematyką: droga, prędkość, czas. Uczniowie biegali na 100 m i mierzyli czas. Następnie obliczali, z jaką prędkością pokonali ten dystans oraz rozwiązywali zadania tekstowe związane z tymi obliczeniami. Przy okazji utrwalili również umiejętność wykonywania obliczeń związanych ze skalą mapy w celu wyznaczenia odległości pomiędzy miejscowościami.

 

Podczas realizacji innowacji uczniowie przekonali się, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego. Rodzice i uczniowie wyrazili pozytywną opinię na temat przeprowadzonych zajęć.