Wtorek, 28.5.2024
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Znajdź właściwe rozwiązanie

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Program profilaktyki palenia tytoniu pt.: „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej  oraz gimnazjum. Celem tego

programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży. Program jest realizowany przez okres trzech lat. Cele szczegółowe  programu :

- integracja grupy,

-ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb,

-przekazanie informacji o zachowaniach asertywnych, a także nauczeniem się sposobów odmowy,

-uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami,

-uczenie umacniania poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania umiejętności w kontaktach z ludźmi

W roku szkolnym 2010/2011 w programie  wzięło udział 33 uczniów z klas IV –VI. Treści z programu były realizowane na wspólnych godzinach wychowawczych. Podczas zajęć integracyjnych, grupa uzasadniała i wzmacniała postawy zobowiązujące do niepalenia, zapoznała się z zachowaniami asertywnymi oraz umiejętnością mówienia „ nie”.

W roku szkolnym 2011/2012 w programie wzięło udział 37 uczniów z klas IV -VI .Treści z tego programu były realizowane w formie pogadanek  na godzinach wychowawczych a także zajęciach z przyrody.