Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Z ortografią i interpunkcją za pan brat

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROJEKT EDUKACYJNY

„Z ORTOGRAFIĄ I INTERPUNKCJ ZA PAN BRAT”

 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Rok szkolny 2016/2017

RODZAJ PROJEKTU: projekt szkolny,  przedmiotowy

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

v Kształcenie umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ortografii i interpunkcji

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

Uczeń:

v Kształtuje nawyk pracy ze słownikiem ortograficznym;

v Wymienia poznane reguły ortograficzne;

v Świadomie kontroluje pisownię wyrazów;

v Z podanych wyrazów tworzy teksty dyktand, krzyżówki, rebusy;

v Tworzy swój własny słownik ortograficzny;

v Doskonali umiejętność poprawnej pisowni pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym

NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROJEKT:

Beata Wągrowska

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

październik 2016r. – maj 2017 r.

OPIS PROJEKTU:

Projekt realizować będą wszyscy uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej. Każdy uczeń będzie tworzył swój własny słownik ortograficzny. W słowniku tym znajdą się wyrazy, których pisownia sprawiła mu kłopoty, np. wyrazy błędnie napisane i poprawione przez nauczyciela w wypracowaniu, poprawione teksty dyktand, błędy poprawione przez nauczyciela w zeszycie przedmiotowym (niekoniecznie w zeszycie do języka polskiego) . Należy w tym miejscu dodać, że każdy uczeń posiada oddzielny, cienki zeszyt, do którego systematycznie wpisuje wyrazy, z zapisem których miał problemy. Aby wdrożyć uczniów do korzystania ze słownika ortograficznego umawiamy się, że przy każdym wyrazie uczeń ma umieścić numer strony ze słownika, na której znalazł jego poprawny zapis.

Aby „polubić ortografię i być z nią za pan brat” zapraszam do  zabaw ortograficznych, które będą organizowane co miesiąc według podanego harmonogramu. Zdobyte przez uczniów punkty zostaną na zakończenie projektu podsumowane. Z pewnością nagrody rzeczowe, a zwłaszcza zdobyte umiejętności będą niewątpliwą korzyścią płynącą z pracy nad tym projektem. Zachęcam do udziału! Powodzenia!

HARMONOGRAM PRAC

Lp.

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

1.

Zapoznanie uczniów z celami i zadaniami projektu :„Z ortografią i interpunkcją za pan brat", uświadomienie korzyści płynących z pracy nad projektem

koniec września 2016r.

B. Wągrowska

2.

Zabawy ortograficzne z „ż” i „rz”

(rebusy, krzyżówki, łamigłówki)

październik

B.Wągrowska, uczniowie

3.

Zabawy ortograficzne z „ ó” i „u”

( diagramy, krzyżówki, rebusy)

 

listopad

B.Wągrowska, uczniowie

4.

Zabawy ortograficzne z „ch” i „h” (wykreślanki, krzyżówki, tworzenie tekstów dyktand)

grudzień

B.Wągrowska, uczniowie

5.

Szkolny  Konkursu Ortograficzny z wykorzystaniem najciekawszych pomysłów uczniów

styczeń

B.Wągrowska, uczniowie

6.

Zabawy ortograficzne „Wielka i mała litera”

 

luty

B.Wągrowska, uczniowie

7.

Zabawy ortograficzne „Pisownia nie z różnymi częściami mowy”

 

marzec

B.Wągrowska, uczniowie

8.

Gdzie   postawić przecinek?

 

kwiecień

B.Wągrowska, uczniowie

9.

Interpunkcja bez tajemnic.....

maj

B.Wągrowska, uczniowie