Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Jubileusz 175-lecia szkoły

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W życiu każdej społeczności szkolnej są momenty doniosłe, które - ze względu na swój podniosły i przełomowy charakter - wpływają na sposób funkcjonowania placówki. Takim niezwykłym wydarzeniem dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych oraz społeczności lokalnej były uroczystości z okazji jubileuszu 175-lecia szkoły.

Obchody rocznicy rozpoczęły się 24 maja 2016 roku mszą świętą w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła, którą odprawił ks. proboszcz Damian Marynowski. Następnie wszyscy uczestnicy licznym korowodem przemaszerowali do szkoły.

Uroczystą akademię rozpoczęła dyrektor szkoły Bożena Walczak, witając dostojnych gości: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenę Budzik, Starostę Powiatu Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierza Sipkę, Dyrektora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Kaliszu Aleksandra Ziobrę, członków Komisji Oświaty z przewodniczącym Stanisławem Pawlakiem,  Kierownika Referatu Oświaty i Wychowania Daniela Mitułę, radnego wsi Biskupice Ołoboczne Grzegorza Wojciechowskiego, Sołtysa wsi Mirosława Nowackiego, ks. proboszcza Damiana Marynowskiego, członka Zarządu Rady Powiatu Ostrowskiego Jerzego Łukasza Walczaka, radnych gminnych, dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół im. Orła Białego z Wtórku i Koryt, Radę Rodziców oraz przedstawicieli organizacji i instytucji na co dzień współpracujących ze szkołą.

W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły przedstawiła krótko historię placówki oraz jej dzień dzisiejszy, podkreślając przede wszystkim rolę, jaką w społeczności lokalnej odgrywa szkoła. Mimo iż nasza szkoła została rozbudowana i przez lata zmieniała swoje oblicze w swej istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale też częścią naszego życia. Miejscem, w którym najważniejszy jest młody człowiek ze swoimi ambicjami, marzeniami, pasjami, ale też lękami i często niewiarą we własne siły. Miejscem poszukiwania prawdy o świecie i sobie samych, kształtowania najważniejszych wartości. Jest centrum kulturalnym, w którym pamięta się o tradycjach narodowych, uroczyście obchodzi się święta państwowe i szkolne, miejscem, w którym młodość spotyka się z dojrzałością, a przeszłość z teraźniejszością – powiedziała.

Kolejny rozdział oficjalnej części spotkania wypełniły jubileuszowe życzenia dla całej społeczności szkolnej. Pani Burmistrz Bożena Budzik, zwracając się do uczniów, zachęcała ich, aby byli jak orły, bo tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Życzyła im również odwagi i wolności, które wyrażać się będą rozwojem intelektualnym i duchowym. Dyrektor Aleksander Ziobro, składając gratulacje, dziękował całej społeczności szkolnej za dotychczasowe osiągnięcia i kreowanie wizerunku szkoły. Życzenia i gratulacje dostojnej Jubilatce złożyli wszyscy obecni na uroczystości goście. Zachwyt uczniów wzbudziły piękne prezenty, które na pewno wzbogacą proces dydaktyczny.

Podczas tak znaczącego jubileuszu nie mogło zabraknąć podziękowań i życzeń dla wszystkich dobroczyńców szkoły. Dziękując za przychylność, zrozumienie oraz troskę o to, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, nowoczesnym i bliskim każdemu dziecku, dyrektor szkoły oraz przedstawiciele uczniów i nauczycieli wręczyli Pani Burmistrz pamiątkową statuetkę PRZYJACIELA SZKOŁY, kwiaty oraz własnoręcznie wykonane prace. Specjalnymi podziękowaniami wyróżniono też przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą oraz obecnych na uroczystości darczyńców, którzy włączyli się w przygotowanie jubileuszu.

Po części oficjalnej uczniowie klas I-VI zaprezentowali program artystyczny przedstawiający historię szkoły, na który złożyły się okolicznościowe wiersze, piosenki i taniec wkomponowane we fragmenty kroniki szkolnej. Kronikarskie wspomnienia nawiązywały do historii Polski ostatnich 175 lat – okresu rozbiorów, momentu odzyskania niepodległości, II wojny światowej, czasów PRL-u oraz szkoły, oglądania okolicznościowych wystaw oraz na poczęstunek.

Na zakończenie dyrektor Bożena Walczak serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym gościom za ich obecność w tak ważnym dla szkoły dniu. Słowa podziękowania skierowała również do nauczycieli, rodziców i uczniów za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

25 maja 2016 roku dyrektor, nauczyciele i uczniowie zaprosili do szkoły mieszkańców wsi na WIECZÓR WSPOMNIEŃ. Dzieci zaprezentowały zebranym program artystyczny przedstawiający historię szkoły. Nie zabrakło też podziękowań dla byłych i obecnych członków Rady Rodziców. Dyrektor szkoły podczas spotkania wręczyła nagrodę laureatce pierwszego miejsca w konkursie poetyckim na wiersz o szkole. Została nią uczennica klasy pierwszej Wiktoria Wolniaszek. Przybyli goście z dużym zainteresowaniem, a czasami z łezką w oku zwiedzali szkołę i oglądali okolicznościowe wystawy: zdjęć, przyborów szkolnych, prac uczniowskich. Na zakończenie zebrani goście w miłej atmosferze przy kawie i ciastku wspominali dawne, szkolne czasy.

Te dni na zawsze pozostaną w naszej pamięci i na trwałe wpiszą się w historię szkoły. Dziękujemy wszystkim którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas uroczystości jubileuszowych dzieląc z nami radość świętowania.

 

Wiersz o mojej szkole

Moja szkoła – wiecie?

Jest najlepsza w powiecie!

A to pewnie dlatego,

Że otwarta jest dla każdego.

 

Na starych fundamentach jest rozbudowana,

Imieniem Orła Białego została nazwana.

 

Zarządza nią Pani Dyrektor, która ciężko pracuje,

Dba o szkołę i uczniów pilnuje.

 

Nauczyciele wysoko poprzeczkę stawiają

I do nauki nas zachęcają.

Są bardzo mili i serca im się radują,

Gdy uczniowie wiedzą ich zaskakują.


Panuje tu miła, przyjazna atmosfera,

Jeden drugiemu pomocy chętnie udziela.

W murach tej szkoły przyjaźnie się zawiązują,

Uczniowie chętnie się uczą, czasami tylko próżnują.

 

Wszyscy naszą szkołę kochamy

I chętnie do niej uczęszczamy!

                                                           Wiktoria Wolniaszek kl. I