Saturday, 13.7.2024
Name days: Daniela / Henryk / Małgorzata
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Ocenianie kształtujące

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

We wrześniu w roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu ocenianie kształtujące.Ocenianie kształtujące jest sposobem pracy nauczycieli i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się uczniów. 

Dzięki temu można:

• modyfikować dalsze nauczanie i uczenie się,

• dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć. 

W ocenianiu kształtującym niezbędnym elementem są cele podawane są w języku ucznia, co niesie ze sobą korzyści nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli, bo:

Uczniowie będą wiedzieć:
Po co uczą się określonych treści?
Do czego to im się przyda?
Jak wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności w przyszłości? 
 
Gdy mają świadomość celów, są  lepiej zmotywowani do pracy, chętniej angażują się w wykonywanie zadań i biorą większą odpowiedzialność za swoją naukę.
 
Dzięki celom lekcji nauczyciele:
skupiają się na istotnych treściach nauczania i wiedzy mającej zastosowanie,
racjonalnie planują zajęcia z uczniami,
kontrolują proces uczenia się uczniów i jego efekty,
czuwają nad ukierunkowanym przebiegiem lekcji.

W praktyce oceniania kształtującego nauczyciel planuje każdą lekcję z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy i umiejętności uczniów i na ich podstawie określa nowe cele nauczania i uczenia się. Jest to bardzo ważny element konstruktywistycznego nauczania. Wszystko, co uczeń może powiązać z wiedzą, którą już posiada, jest dla niego znacznie łatwiejsze do zrozumienia. Nowa wiedza „wiąże” mu się z czymś znanym, a zrozumienie jest właśnie tym procesem wiązania się.