Saturday, 13.4.2024
Name days: Przemysław / Justyna / Ida
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Janusz Korczak-przyjaciel i wychowawca dzieci

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,

ale po to, abym ja działał i kochał.

Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,

ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat,

o człowieka”.  

WSTĘP

Projekt edukacyjny „Janusz Korczak – przyjaciel i wychowawca dzieci", skierowany jest do uczniów klas I– VI Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.

Rok 2012 został ogłoszony rokiem Janusza Korczaka. 

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, (pochodzenia żydowskiego) nazywany Starym Doktorem, urodził się 22 lipca 1878 roku w Warszawie. Był pedagogiem, publicystą, pisarzem, lekarzem,działaczem społecznym. Zasłynął jako prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego jego równouprawnienia. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców. Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez dzieci. Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym.

Jest to postać niezwykle fascynująca. Jego poświęcenie dla dzieci, które kochał nad życie było ogromne. Nigdy nie przestał ich kochać i okazał to wybierając śmierć wraz z nimi. Zmarł około 6 sierpnia 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Treblince.

Janusz Korczak zawsze powinien pozostać w pamięci wszystkich, jako ten, który dobro dziecka stawiał ponad wszystko, a projekt edukacyjny ma na celu przybliżenie uczniom sylwetki "Starego Doktora".

CELE OGÓLNE:

 • poznanie sylwetki sławnego Polaka – Janusza Korczaka,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • dostrzega zalety korzystania z biblioteki oraz Internetu,
 • poszukuje informacji dotyczących sławnych Polaków,
 • wie, dlaczego Janusz Korczak zasługuje na naszą pamięć,
 •  potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę,
 • wie, na czym polega tworzenie prezentacji multimedialnej,
 • aktywnie i chętnie uczestniczy w konkursach wiedzy oraz konkursach plastycznych i czytelniczych  poświęconych działalności Janusza Korczaka,

WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU

 • metody podające: pogadanka, opowiadanie, opis, odczyt, wyjaśnienie,
 • metody eksponujące: pokaz, ekspozycja,
 • metody praktyczne: ćwiczenia,
 • metody problemowe: aktywizujące - inscenizacja

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Po realizacji projektu uczeń powinien:

 • wiedzieć kim był Janusz Korczak,
 • umieć opowiedzieć o jego szczególnych osiągnięciach,
 • potrafić zaprezentować swoją wiedzę,
 • umieć wykonać prezentację multimedialną dotyczącą tej sławnej postaci

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

W okresie od października  do grudnia 2012 projekt będzie realizowany na lekcjach z poszczególnych przedmiotów oraz na niektórych zajęciach pozalekcyjnych.

Zakończenie projektu – koniec 2012 roku.

UCZESTNICY

Uczniowie klas I – VI. 

PREZENTACJA

Sala gimnastyczna w szkole, czas prezentacji 2 godziny lekcyjne. Prace plastyczne wykonane przez uczniów będą wykorzystane do dekoracji sali gimnastycznej podczas prezentacji. 

INSCENIZACJA – „ Sen ucznia”- przedstawienie teatralne oparte na powieści Janusza Korczaka „ Król Maciuś Pierwszy”

(Inscenizacja przygotowana przez uczniów szkoły, członków koła teatralnego.)

Harmonogram zadań wynikających z realizacji projektu edukacyjnego 
dla klas I – VI
pt.: „Janusz Korczak- przyjaciel i wychowawca dzieci”.


 ZADANIA

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka.

Termin: I połowa października 2012

Osoby wspomagające: Wychowawcy klas I-VI

Metody: Praca zespołowa, analiza dokumentów dotyczacych praw dziecka.

Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI.

Zapoznanie uczniów z sylwetką Janusza Korczaka.

Termin: II połowa października 2012

Osoby wspomagające: Wychowawcy klas I-VI

Metody: Dyskusja, praca w grupach.

Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych o życiu i działalności Janusza Korczaka na rzecz dzieci.

Termin: I połowa listopada 2012

Osoby wspomagające: Katarzyna Sztejkowska, Robert Kiełbik

Metody: Analiza tekstów źródłowych, praca samodzielna z wykorzystaniem komputera i Internetu.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI.

Przeprowadzenie konkursu na najładniejsze prezentacje multimedialne o życiu i działalności Janusza Korczaka

Termin: II połowa listopada 2012

Osoby wspomagające: Katarzyna Sztejkowska, Robert Kiełbik

Metody: Prezentacja prac uczniowskich-konkurs.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI.

Konkurs czytelniczy "Król Maciuś I"

Termin: I połowa października 2012

Osoby wspomagające: Małgorzata Kaźmierczak, Beata Wągrowska

Metody: Praca z lekturą

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI.

Przeprowadzenie konkursu plastycznego pt.:„Ilustrujemy książkę o królu Maciusiu”.

Termin: listopad 2012

Osoby wspomagające: Nauczyciele klas I-III

Metody: Wykonanie prac plastycznych dowolną techniką

Uczestnicy: Uczniowie klas I-III

Przygotowanie spektaklu teatralnego pt. „Sen Ucznia” opartego na książce „Król Maciuś Pierwszy”.

Termin: październik/listopad

Osoby wspomagające: Beata Wągrowska

Metody: Metody aktywne, wcielanie się w role

Uczestnicy: Członkowie koła teatralnego

Prezentacja projektu: prezentacja multimedialna i przedstawienie teatralne.

Termin: grudzień 2012

Osoby wspomagające: Beata Wągrowska

Metody: Pokaz, wystawa prac uczniowskich

Uczestnicy: Uczniowie klas I-VI