Czwartek, 13.6.2024
Name days: Antoni / Lucjan / Grzegorz
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

English All Around

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Projekt  "English all around" realizowany w bieżącym roku szkolnym w klasie szóstej

Cele ogólne:

 • uświadomienie znaczenia języka angielskiego we współczesnym świecia
 • poznanie funkcjonowania języka obcego w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych (materiały autentyczne); skonfrontowanie ucznia z różnymi aspektami użycia języka
 • wykorzystanie oraz rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów, zastosowanie wiedzy i umiejętności językowych w praktyce
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za efekty pracy
 • kształcenie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności językowych w zakresie słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i komunikacji
 • rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji, analizowania i prezentowania informacji
 • wykorzystanie najnowszych technologii w trakcie pracy,
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej ucznia
 • przygotowanie ciekawych pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego
 • rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym

Harmonogram działań projektowych:

 • wybranie kraju w którym obowiązuje język angielski
 • zbieranie materiałów dotyczących wybranego kraju anglojęzycznego
 • selekcja i opracowanie materiałów do prezentacji
 • prezentacja na forum klasy