Czwartek, 23.5.2024
Name days: Iwona / Michał / Renata
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Międzynarodowy projekt edukacyjny Kreatywne prace plastyczne IV edycja

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W roku szkolnym 2023/2024 klasa II przystąpiła do Międzynarodowego projektu edukacyjnego Kreatywne prace plastyczne IV edycja. Zadaniem uczestników jest wykonać jedną pracę plastyczną w miesiącu na temat zaproponowany przez organizatorów oraz daną techniką.

1. Cele projektu:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.
* Poznanie i eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi.
Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego uczestników.
Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

2. Cele szczegółowe:

Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających harmonijny rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, napięcia mięśniowego, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami  plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie stymulujące rozwój.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, architekturą, literaturą dziecięcą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości oraz doświadczanie sukcesu.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja dziecięcej sztuki oraz placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych.

Współpraca nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Zadanie na wrzesień: DZIEŁO NA WYBRANY TEMAT: "KWIATY", "MOTYLE", "TĘCZA" LUB "PAPUGA", technika MOKRE W MOKRYM

Zadanie na październik: TECHNIKA MALOWANIA NA PODKŁADZIE Z GAZY TWORZĄC ABSTRAKCYJNE DZIEŁA "ASTRY", "CHRYZANTEMY" LUB "JESIENNY BUKIET"

Zadanie na listopad: TECHNIKA MALOWANIA PLASTELINĄ NA WYBRANY TEMAT: "JESIENNY LIŚĆ", "RYBA"
 

Zadanie na grudzień: TECHNIKA RYSOWANIA OŁÓWKIEM -  PORTRET MIKOŁAJA lub PORTRET BABCI/DZIADKA

Zadanie na styczeń:TECHNIKA RYSOWANIA PASTELAMI OLEJNYMI -WYBRANE ZWIERZĘ LUB PTAK