Piątek, 14.6.2024
Name days: Ryszard / Eliza / Justyna
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Cztery pory roku

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROJEKT EDUKACYJNY

„Cztery pory roku”

ETAP I – PLANOWANIE PROJEKTU

1.Temat - ,,Cztery pory roku”

2. Forma projektu - szkolny,

                              -  klasowy,

                              -  grupowy,

                              -  indywidualny.

3. Autorzy projektu - koordynatorzy:  Donata Szymańska-Marciniak

Małgorzata Kaźmierczak

Patrycja Furmaniak – Klocek

Bogna Szymanek

- współodpowiedzialni: wychowawcy klas, nauczyciele,

4.Odbiorcy projektu – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

5. Termin projektu – 6 lutego 2015r., 20 marca 2015r., 23 czerwca 2015r.

6. Cele projektu: Pogłębienie i rozszerzenie wiadomości o każdej z czterech pór roku

7. Umiejętności – cele operacyjne:

Uczeń:

-       zdobywa umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych

-       dokonuje selekcji informacji,

-       wyraża własną opinię i słuchać opinii innych,

-       wykorzystuje środki audiowizualne i techniki komputerowe,

-       przewidywać trudności i radzić sobie z nimi,

-       przygotowuje wystąpienia publiczne

-       dokonuje prezentacji swoich osiągnięć,

-       stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,

-       komunikuje się i współpracuje w grupie.

Formy pracy przy realizacji projektu:

-       Wycieczki – jako źródło doświadczeń własnych, obserwacji kierowanej

-       Doświadczenia przeprowadzane w klasie i w terenie

-       Zabawy badawcze

-       Filmy edukacyjne

-       Ilustracje

-       Zajęcia praktyczne

-       Obserwacje własne

ETAP II – PROJEKTOWANIE

  1. 1.     Zima

W dniu realizacji projektu uczniowie ubrani są w strój w zimowym kolorze – biały  lub w tematyczne elementy 

 

Grupa

Zadanie

Termin

Nauczyciel

Kl. I

 

Za co lubimy zimę?

- wypowiedzi na temat zimy – cechy charakterystyczne,

-tworzenie zimowego zimowego krajobrazu

- kolorowanki na temat bezpiecznej zabawy na śniegu

-układanie treści zadań do wybranej formuły matematycznej

j. angielski - It's windy and frosty - zimowa pogoda

- Nauka słownictwa o zimowych zjawiskach pogodowych

- Śpiewanie piosenki It's getting cold

- Tworzenie Winter Mind mapping

Religia- Czy w Betlejem pada śnieg?

 

 

                                                                 6 lutego 2015

 

D. Gąsior

 

 

 

 

 P. Furmaniak-Klocek

 

 

 


M. Kaźmierczak

Kl. II

Czy wszyscy lubią zimę?

-tworzenie mapy pojęciowej „Jak możemy bezpiecznie bawić się zimą?”

-czytanie wiersza i uzupełnianie listu od Pani Zimy

-ilustrowanie zimowego krajobrazu

-zagadki dramowe zabawy na śniegu i lodzie

-układanie treści zadań do wybranej formuły matematycznej

j. angielski - It's windy and frosty - zimowa pogoda

- Nauka słownictwa o zimowych zjawiskach pogodowych

- Śpiewanie piosenki It's getting cold

- Tworzenie Winter Mind mapping

Religia- Czy w Betlejem pada śnieg?


K. Szczegóra

 

 

 

 

 

 

  P. Furmaniak-Klocek

 

 

 

M. Kaźmierczak

 

Kl. III

 

„ Podróż do Krainy  Królowej Śniegu”- gry i zabawy z Gerdą i  Kajem.

- Praca z lekturą: „Królowa Śniegu”

- oglądanie prezentacji multimedialnej „Zimowe krainy”

- Rozwiązywanie zadań matematycznych

o tematyce zimowej

- Zimowe zabawy – scenka rodzajowa z plasteliny

zabawy na śniegu, rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt, bal białych śnieżynek

D. Marciniak

 

Kl. IV

matematyka: ,,Koło i okrąg” - własności, tworzymy pracę plastyczną o tematyce zimowej

w.fizyczne

przyroda - Przesilenie zimowe – zmiany w pogodzie i przyrodzie

religia- Dlaczego Święta Bożego Narodzenia są zimą?

B. Królak

 

E. Mielcarek

B. Szymanek

M. Kaźmierczak

 

Kl. V

j.polski - Świat pokryty śniegiem. ( analiza wiersza J. Kulmowej " Biało"

w.fizyczne

muzyka- Zimowa muzyka. Nauka piosenki     "Zima"

j.angielski Let it snow - zimowe krajobrazy

- Uzupełnianie mapy skojarzeniowej z porą roku Winter

- Zapoznanie ze słownictwem o zimowych zjawiskach pogodowych w języku angielskim;

- Nauka piosenki Let it snow;

- Opowiadanie o ulubionych czynnościach wykonywanych zimą;

Przyroda Przesilenie zimowe – zmiany w pogodzie i przyrodzie

B. Wągrowska

 

E. Mielcarek

B. Wągrowska

 P. Furmaniak-Klocek

 

 

 

 

 

 

 B. Szymanek

 

Kl. VI

Przyroda – data rozpoczęcia 21.03. – miejsce wschodu i zachodu Słońca, wysokość Słońca nad horyzontem.

j.polski- Zimowe krajobrazy- opis dzieła sztuki.

matematyka Rozwiązywanie zadań matematycznych o tematyce zimowej

j.angielski Let it snow - zimowe krajobrazy

- Uzupełnianie mapy skojarzeniowej z porą roku Winter

- Zapoznanie ze słownictwem o zimowych zjawiskach pogodowych w języku angielskim;

- Nauka piosenki Let it snow;

- Opowiadanie o ulubionych czynnościach wykonywanych zimą;

religia- Dlaczego Święta Bożego Narodzenia są zimą?D. Gąsior

B. Wągrowska

 

B. Królak

 

E. Mielcarek

P. Furmaniak-Klocek

 

 

 M. Kaźmierczak

 

  1. 2.     Wiosna

W dniu realizacji projektu uczniowie ubrani są w strój w wiosennym kolorze – zielony lub w tematyczne elementy 

 

 

Grupa

Zadanie

Termin

Nauczyciel

Kl. I

 

Spotkanie z wiosną Szukamy pierwszych oznak wiosny – spacer po najbliższej okolicy. Śpiewanie piosenek, wykonanie wiosennego rekwizytu.

24 kwietnia 2015

E. Mielcarek

D. Gąsior

 

Kl. II

Spotkanie z wiosną Szukamy pierwszych oznak wiosny – spacer po najbliższej okolicy. Zmienność wiosennej pogody. Przysłowia o wiośnie. Rozkosze łamania głowy. Utrwalenie piosenki Witaj, wiosno! Wykonanie wiosennego rekwizytu.

Religia- Jezus zmartwychwstały daje nowe życie człowiekowi i światu

Język angielski Flowers and animals in Spring

- Uczniowie stosują słownictwo o tematyce wiosennej

- Uczniowie rozwiązują krzyżówkę Flowers and animals in spring

- Uczeń gra w grę Bingo

K. Szczegóra

M. Kaźmierczak

 

P. Furmaniak-Klocek

Kl. III

 

Edukacja wczesnoszkolna – Witaj Wiosno!

- Jak zasiać wiosenną radość? – formułowanie wypowiedzi z wyrażeniami

- badamy zmiany zachodzące w przyrodzie – prezentacja prognozy pogody

- obliczanie obwodów naszych ogródków wiosennych

- z piosenką, obrazem i tańcem witamy wiosnę  (wykonanie wspólnej dekoracji klasy)

- powitanie wiosny – marsz wiosenny

D. Marciniak

 

Kl. IV

matematyka - rozwiązywanie zadań związanych z tematyką wiosenną

w.fizyczne

przyroda – Równonoc wiosenna – zmiany w pogodzie i przyrodzie

religia- Jezus zmartwychwstały daje nowe życie ludziom i światu

B. Królak

E. Mielcarek

B. Szymanek

M. Kaźmierczak

 

Kl. V

j.polski - Co się dzieje wiosną?

muzyka- Wiosna w muzyce- słuchanie muzyki inspirowanej wiosną.

j.angielski Flowers and animals in Spring

- Uczniowie stosują słownictwo o tematyce wiosennej

- Uczniowie rozwiązują krzyżówkę Flowers and animals in spring

- Uczniowie tworzą zdania true false.

Przyroda-  Równonoc wiosenna – zmiany w pogodzie i przyrodzie

B. Wągrowska

B. Wągrowska

P. Furmaniak-Klocek

B. Szymanek

 

Kl. VI

Przyroda data rozpoczęcia 21.03. – miejsce wschodu i zachodu Słońca, wysokość Słońca nad horyzontem.

j.polski - Wiosenne spotkania. ( wiersz J. Tuwmia " Ptak")

matematyka - wykorzystanie poznanych wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań związanych z tematyką wiosenną

w.fizyczne

j.angielski Flowers and animals in Spring

- Uczniowie stosują słownictwo o tematyce wiosennej

- Uczniowie rozwiązują krzyżówkę Flowers and animals in spring

- Uczniowie tworzą zdania true false.

religia-Jezus zmartwychwstały daje nowe życie ludziom i światu

D. Gąsior

B. Wągrowska

B. Królak

E. Mielcarek

P. Furmaniak-Klocek

M. Kaźmierczak


  1. 3.    
    Lato

W dniu realizacji projektu uczniowie ubrani są w strój w letnim kolorze – żółty lub w tematyczne elementy 

 

Grupa

Zadanie

Termin

Nauczyciel

Kl. I

 

Lubimy lato – czytamy wiersze o lecie, wypowiedzi dzieci. Barwy lata – zajęcia plastyczne. Piknik na łące.

J. angielski  I like summer –

- uczeń stosuje słownictwo związane z latem

- muczeń opowiada historyjkę obrazkową związaną z latem

- uczeń śpiewa piosenkę o lecie

 

23 czerwca 2015

E. Mielcarek

D. Gąsior

 

 

P. Furmaniak-Klocek

 

Kl. II

 

Religia – Wakacje z Panem Bogiem

 

K. Szczegóra

M. Kaźmierczak

Kl. III

 

edukacja wczesnoszkolna – Lato, lato

- książka na wakacje – nasze propozycje w liście do kolegi

 - jak długo trwają wakacje? – obliczenia kalendarzowe

- piknik w plenerze – zabawy i gry wakacyjne

- dziecięcy świat w obrazkach – rysowanie kredą na kostce

j.angielski – I like summer

- uczeń stosuje słownictwo związane z latem

- muczeń opowiada historyjkę obrazkową związaną z latem

- uczeń śpiewa piosenkę o lecie

D. Marciniak

 

 

 

 

 

 

 

P. Furmaniak-Klocek

 

Kl. IV

Historia-Wakacje? Koniecznie z historią!

przyroda – Przesilenie letnie – zmiany w pogodzie i przyrodzie

B. Wągrowska

B. Szymanek

M. Kaźmierczak

 

Kl. V

Matematyka – Lato w zadaniach tekstowych

j.polski- Jak pięknie zakwitły czereśnie!

w.fizyczne-

historia- Wakacje? Koniecznie z historią!

przyroda– Przesilenie letnie – zmiany w pogodzie i przyrodzie

B. Królak

B. Wągrowska

E. Mielcarek

B. Wągrowska

B. Szymanek

 

Kl. VI

Historia – Wakacje? Koniecznie z historią!

 Matematyka – Lato w zadaniach

j.angielski – Summer – lato

- uczniowie stosują słownictwo związane z latem

- uczniowie wypowiadają się na temat ilustracji przedstawiających lato

- uczniowie piszą kartkę z wakacji

religia-Wakacje z Panem Bogiem

zaj. techniczne

w.fizyczne

przyroda – Przesilenie letnie – zmiany w przyrodzie

D. Gąsior

B. Wągrowska

B. Królak

E. Mielcarek

P. Furmaniak-Klocek

M. Kaźmierczak


Klasy IV-VI – propozycje B.Szymanek

wiosna

lato

jesień

zima

Pozorna wędrówka Słońca. Słońce jest nieruchome porusza się Ziemia. Czym jest widnokrąg. Zmiany długości cienia w ciągu dnia.

data rozpoczęcia 21.03. – miejsce wschodu i zachodu Słońca, wysokość Słońca nad horyzontem.

data rozpoczęcia 22.06. – miejsce wschodu i zachodu Słońca, wysokość Słońca nad horyzontem.

data rozpoczęcia 23.09. – miejsce wschodu i zachodu Słońca, wysokość Słońca nad horyzontem.

data rozpoczęcia 22.12. – miejsce wschodu i zachodu Słońca, wysokość Słońca nad horyzontem.

Terminy – wschód Słońca, zachód Słońca, południe – górowanie Słońca, dzień, noc, doba, rok.

Definicja pogody – składniki pogody, prowadzenie kalendarz pogody przez 5 dni nauki szkolnej. Pogoda a klimat.

Długość dnia i nocy w poszczególne pory roku. – równonoc wiosenna, równonoc jesienna, przesilenie letnie, przesilenie zimowe.

Budowa Układu Słonecznego. Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi. Skutki ruchów Ziemi.

Strefy oświetlenia Ziemi – międzyzwrotnikowa, dwie umiarkowane i dwie podbiegunowe. Pory roku w różnych krajobrazach np. na sawannie dwie pory roku sucha i deszczowa.

Oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku.

Cała przyroda ożywiona dostosowuje się do zmian związanych z porami roku. Zmiany pór roku następują cyklicznie, to znaczy powtarzają się każdego roku.

Dobowy rytm życia – przykłady zwierząt – dzień – czas aktywności, noc czas odpoczynku i odwrotnie.

Jak woda krąży w przyrodzie? Bez wody nie ma życia na Ziemi.

Doświadczenie – Skraplanie się pary wodnej. – podręcznik klasa IV str 107

Zjawiska tęczy i burzy.

Zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych. (linie wysokiego napięcia, przerwy między szynami).

Doświadczenie – Jak zmienić wielkość monety ? podręcznik klasa IV str. 104

Dlaczego butelka się zdeformowała? – jw.

Budowa termometru.

Zamarzanie zbiorników wodnych. Dlaczego lód pływa? Lód ma większą objętość niż woda – ciecz, z której powstał.

Doświadczenie – Ile wody powstaje z lodu? – podręcznik klasa IV str 110.

Jak nagrzewa się woda i gleba?

Śnieg zajmuje dużo miejsca – Aby uzyskać kubek wody trzeba stopić około 12 kubków puszystego śniegu.

Topnienie i rozpuszczanie to dwa różne zjawiska.

Przykłady zmian w świecie roślin i zwierząt.

- wzrost temperatury, - śnieg topnieje, ziemia się nagrzewa, - przyroda budzi się do życia

- u zwierząt okres godowy

- sposób ubierania się i aktywności podejmowane przez ludzi

- wzrost temperatury

- większość roślin w okresie kwitnienia, niektóre zaczynają owocować, - na polach dojrzewa zboże, - zwierzęta opiekują się młodymi – nauka zdobywania pokarmu i ochrony przed wrogami, - sposób ubierania się i aktywności podejmowane przez ludzi

- dni robią się coraz chłodniejsze, a noce mogą być bardzo zimne, - zmiana koloru liści i ich opadanie, - w sadach koniec zbiórki owoców, - na polach zbiórka ziemniaków, - w lasach grzybobranie, - przygotowania przyrody do zimy (wiewiórki gromadzą pokarm, niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów, przylatują ptaki z dalekiej północy.

- sposób ubierania się i aktywności podejmowane przez ludzi

- temperatura powietrza spada poniżej 0 stopni C, - zamarzanie zbiorników wodnych, - niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy (jeże, susły) - sposób ubierania się i aktywności podejmowane przez ludzi

Ekosystem pola w 4 pory roku.

Ekosystem lasu w 4 pory roku.

Ekosystem sadu w 4 pory roku.

Ekosystem łąki w 4 pory roku.


ETAP III realizacja

Czas realizacji – cały rok szkolny – wyznaczone zostały dni, w których uczniowie będą pracowali zgodnie z tematyką pory roku. Uczniowie z poszczególnych klas pracują zgodnie z instrukcjami podanymi i przekazanymi materiałami pomocniczymi

ETAP IV- prezentacja.

Projekt zrealizowany jest w formie:

1. tematycznych zajęć lekcyjnych

2. wystawek i prezentacji

3. zajęć integracyjnych

ETAP V – ocena realizacji projektu

Projekt jest otwarty. Będzie uzupełniany i dokumentowany w trakcie realizacji poszczególnych zadań

Ewaluacja projektu dokonana zostanie na podstawie liczby uczniów biorących w nim udział.

Efektami pracy z uczniami będzie przygotowanie i pokaz ich prac prezentujących efekty działań.