Poniedziałek, 22.4.2024
Name days: Łukasz / Kaja / Teodor
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Program edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Termin realizacji:

Październik 2013r. – czerwiec 2014r.

Miejsce realizacji:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego

w Biskupicach Ołobocznych

Charakterystyka programu:

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Dzieci w wieku przedszkolnym szybko i łatwo przyswajają wiedzę. Nie mają problemów z opanowaniem prostych zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz prostych czynności ratowniczych. Jednocześnie dzieci właśnie w tym wieku narażone są na wiele niebezpieczeństw. Program ten ma na celu uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Wiek przedszkolny jest okresem szczególnej wrażliwości, wówczas kształtują się przyszłe nawyki dziecka.

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.


Warunki realizacji programu:

Program można realizować przez cały rok szkolny, przez nauczycielki oddziałów samodzielnie lub
z pomocą Policji, Straży Pożarnej , przedstawicieli Straży Miejskiej, ratowników medycznych, kuratora sądowego itp. Realizacja programu wymaga także wykorzystywania różnorakich środków dydaktycznych wspomagających proces rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola, wdrożenia wszystkich pracowników szkoły do realizacji programu i współpracy z rodzicami.

Cele główne programu:

1. Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł powstawania sytuacji niebezpiecznych.

2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.

3. Promocja zdrowego stylu życia.

4. Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu.

Formy pracy:

1. Spotkania dzieci z przedstawicielami zawodów takich jak strażak, policjant, strażnik miejski, ratownik medyczny, kurator sądowy.

2. Współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci. Spotkania rodziców i opiekunów dzieci, prowadzone w formie warsztatów i prelekcji.

3. Prowadzenie zajęć w formie zabawy i inscenizacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie realizacji programu.

4. Nauka wierszy i piosenek o charakterze prewencyjnym.

5. Wykorzystywanie plansz demonstracyjnych, auto chodzika

6. Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.