Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Zasady dobrego wychowania w klasach I-III

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W okresie od listopada 2012 r. do marca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych w klasach I-III oraz oddziale przedszkolnym realizowany jest projekt edukacyjny: „ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA” 
21 listopada w Światowym Dniu  Życzliwości i Pozdrowień uczniowie klas I-III oraz dzieci przedszkolne rozpoczęły działania w ramach Projektu edukacyjnego „ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA”. Projekt, którego autorkami są wychowawczynie klas i-III skierowany jest do uczniów klas I-III, dzieci z oddziału przedszkolnego i ich rodziców. Tematem przewodnim projektu jest motto - "Moje zachowanie świadczy o mnie, czyli dobre wychowanie na co dzień". Celem głównym rozpoczętych działań jest zwiększenie świadomości uczniów, dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu codziennym. Realizacja działań rozpoczęła się od „debaty” na temat zachowania się w różnych sytuacjach – „Jak być człowiekiem życzliwym?” . Na korytarzu szkolnym przygotowano „Drzewko życzliwości”, na którym dzieci umieściły listeczki - pozdrowienia dla najbliższych. Znalazły się więc pozdrowienia dla kolegów, nauczycieli, rodzeństwa i rodziców. W każdej klasie oraz na gazetce wiszącej na korytarzu szkolnym wyeksponowane zostały „Magiczne słowa” – PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ. Następnie w klasach uczniowie zostali zapoznali się z wierszami i opowiastkami, dotyczącymi różnych treści na temat zachowania: np. magiczne słowa, punktualność, prawdomówność, kultura słowa, zasady dobrego wychowania w szkole, zasady kulturalnego zachowania przy stole. Wiele z tych utworów wzbudzało sympatyczny uśmiech na twarzach. Chcemy być dobrze wychowani!