Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

„Nauczanie przez kodowanie”- innowacja kl. I-III

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Tytuł innowacji: „Nauczanie przez kodowanie”- kl. I-III

Rodzaj innowacji:  metodyczna

Adresaci: uczniowie klas I – III

Innowacja realizowana podczas:

- obowiązkowych zajęć lekcyjnych – zajęcia komputerowe, edukacja wczesnoszkolna

- zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych

Planowany termin realizacji: 1 września 2018 – 30 czerwca 2020.

Autorzy innowacji: Beata Królak, Donata Szymańska – Marciniak, Dorota Gąsior,  Krystyna Szczegóra

Cele innowacji pedagogicznej:

Głównym celem innowacji jest przygotowanie uczniów do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez naukę kodowania i programowania oraz rozwijanie inwencji twórczej, umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, planowanie działań prowadzących do rozwiązania sytuacji problemowej, weryfikacja poprawności wykonanych zadań oraz obserwacja i wyciąganie stosownych wniosków.

Cele szczegółowe:

- świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania do zajęć dydaktycznych;

- podniesienie kompetencji u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;

- oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami;

- rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywanie uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych;

- przenoszenie poszerzonych kompetencji cyfrowych na codzienność celem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym;

- bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej;

- stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji).

Opis innowacji:

Innowacja obejmuje naukę programowania za pomocą następujących narzędzi:

1) Mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie”- czyli programowanie bez komputera

2) Ozobot- to mały, ale bardzo inteligentny robot do nauki programowania.

3) Programy Baltie, Scratch, Logomocja lub inne wg preferencji i zdolności uczniów

4) materiały zgromadzone na stronie godzinakodowania.pl

5) inne materiały zgromadzone na stronach internetowych

5. Sposoby ewaluacji:

Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i nabytych umiejętności.

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w czasie jej trwania, jak i pod koniec w formie podsumowania. Sprawozdania i zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz facebooku.