Czwartek, 13.6.2024
Name days: Antoni / Lucjan / Grzegorz
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Reading is magic innowacja podsumowanie

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacja pedagogiczna Reading is magic z języka angielskiego była realizowana w okresie od października do czerwca w roku szkolnym 2021/2022. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy III. Celem innowacji była chęć zwiększenia motywacji do nauki języka angielskiego, wzbogacenie zasobu słownictwa, czy też obudzenie pasji do czytania. Innowacja pozwoliła przenieść się uczniom do bajkowego świata bohaterów lektur, uatrakcyjniła lekcje oraz wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły. Omówione zostały takie bajki jak: Monsters INC, Finding Nemo, Cinderella, Sleeping Beauty, Little Red Riding Hood, Little Match Seller.  Podczas pracy z innowacją uczniowie nie tylko czytali ciekawe bajki w języku angielskim, ale również realizowali materiał językowy z programu nauczania. Ponadto uczniowie wykonywali różne działania, które miały na celu poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego, wzbogacenie zasobu słownictwa, rozbudzenie pasji do nauki języka obcego, doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

W ramach pracy przy innowacji wykonano gazetkę tematyczną, karty pracy, plakat o przeczytanych bajkach, stworzone zostały lekturniki My fairy tales book, które po przeczytaniu lektury były uzupełniane o istotne informacje związane z bohaterami, wydarzeniami z książki. Na początku pracy z bajkami zostało przygotowane magiczne pudełko Magic Box, do którego uczniowie wrzucali karteczki z nowymi słowami z każdej lektury. Następnie fiszki ze słowami były losowane i uczniowie próbowali nazywać, co dane słowo oznacza. W celu utrwalenia słownictwa oraz treści książki, po każdej przeczytanej lekturze uczniowie wykonywali ćwiczenia interaktywne takie jak: wisielec, krzyżówki, testy wyboru.

Działania podejmowane w zakresie realizacji innowacji podlegały ewaluacji były prowadzone rozmowy z uczniami, co im się podobało, co zapamiętali, co było trudne. Ewaluacji podlegał stopień realizacji  działań zaplanowanych w ramach innowacji, skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw oraz stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników. Nauczyciel prowadził obserwację uczniów, aby sprawdzić ich postępy językowe, uczniowie otrzymywali informację zwrotną dotyczącą tego w jakich obszarach sobie radzą i nad czym jeszcze warto popracować.

 

Efekty przeprowadzonych działań:

  • wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa,
  • rozwój umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem,
  • podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego,
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
  • poczucie satysfakcji ze współpracy z uczniami,