Piątek, 12.7.2024
Name days: Brunon / Jan / Andrzej
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Four seasons of the year - project

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO FOUR SEASONS OF THE YEAR

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych  realizują Projekt Edukacyjny FOUR SEASONS OF THE YEAR. W projekcie przewidziane są cztery etapy: ATUMN, WINTER, SPRING, SUMMER

1.Temat - FOUR SEASONS OF THE YEAR

2. Forma projektu - szkolny,

                              -  klasowy,

                              -  grupowy,

3. Autor projektu Patrycja Furmaniak – Klocek

4.Odbiorcy projektu – uczniowie klas II-III  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

5. Termin projektu – Od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

6. Cele projektu: Pogłębienie i rozszerzenie wiadomości o każdej z czterech pór roku

7. Umiejętności – cele operacyjne:

Uczeń:

 • poznaje nowe słowa i zwroty
 • wykorzystuje środki audiowizualne i techniki komputerowe,
 • dokonuje prezentacji swoich osiągnięć,
 • stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
 • komunikuje się i współpracuje w grupie
 • rozwija sprawność rozumienia ze słuchu;

 

ETAP II – PROJEKTOWANIE

1. FOUR SEASONS OF THE YEAR -  Autumn - Jesień

Termin: 22. 09 2017 oraz 25. 09 2017

Uczniowie:

 • Tworzą mapę myśli z jesiennym słownictwem
 • Nazywają jesienne owoce, warzywa, zwierząta….
 • Powtarzają wiersz „Mushroom, mushroom”
 • Rozwiązują kartę pracy
 • Bawią się w zabawę „Ten potatoes”
 • Grupują jesienne słownictwo


2. FOUR SEASONS OF THE YEARWinter - Zima

Termin: 18. 12 2017 oraz 21. 12 2017

Uczniowie:

 • Nazywają zimowe zjawiska pogodowe
 • Rozwiązują kartę pracy
 • Grupują zimowe słownictwo
 • Śpiewają piosenkę
 • Powtarzają wierszyk I like winter
 • Prowadzą obserwacje pogody
 • Tworzą mapę myśli z zimowym słownictwem

3. FOUR SEASONS OF THE YEAR -  Spring - Wiosna

Termin: 22. 03. 2018 oraz 23. 03. 2018

Uczniowie:

 • Tworzą mapę skojarzeniową z wiosennym słownictwem
 • Nazywają wiosenne zjawiska pogodowe
 • Rozwiązują wykreślankę
 • Grupują wiosenne słownictwo
 • Śpiewają piosenkę
 • Kodują na dywanie wiosenne słownictwo
 • Bawią się w zabawę Stork and frogs
 • Recytują wierszyk Hello Spring


4. FOUR SEASONS OF THE YEAR -  Summer - Lato

Uczniowie:

 • Tworzą mapę skojarzeniową z letnim słownictwem
 • Rozwiązują wykreślankę
 • Grupują letnie słownictwo
 • Wykonują ćwiczenia na tablicy interaktywnej