Wtorek, 28.5.2024
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Czytajmy razem - innowacja

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Autorzy innowacji: Dorota Gąsior, Donata Szymańska-Marciniak, Krystyna Szczegóra

Adresatami innowacji są uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej. Czas realizacji obejmuje okres od stycznia 2016 do czerwca 2017r.

Innowacja poszerza treści podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.

Motywacja wprowadzenia innowacji

W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu oraz jednym z wielu środków umożliwiających kontakt z kulturą. Dzieci chętniej korzystają z komputera czy telewizji. Tymczasem uczeń w pierwszych latach edukacji powinien mieć możliwość obcowania z książką, bowiem jest to okres pierwszych fascynacji i nawyków czytelniczych, a także największej podatności na odbiór literatury dziecięcej. Codzienne czytanie jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, kreatywnego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, z wyobraźnią, kulturalnego.

Z wieloletnich doświadczeń w pracy w szkole wiejskiej i  obserwacji dzieci z tego środowiska stwierdzamy, że  często kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, gry komputerowe, których narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej czytają, mają ubogie słownictwo, trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Dzieci mające niewielki kontakt w obcowaniu z literaturą piękną pozbawione są często wyobraźni, przeżyć emocjonalnych, a tym samym są bardziej ubogie w odczuwanie takich wartości moralnych jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość.

Wprowadzenie innowacji powinno wspomóc odwracanie tego stanu rzeczy, tym bardziej, że w wielu domach dorośli sami mało czytając nie stanowią dobrego wzorca dla dzieci. Czytanie wzbogaca wyobraźnię dziecka, uczy odróżniania dobra od zła, zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Dziecko – czytelnik – jest świadomym odbiorcą kultury, chętnie sięga do różnych źródeł wiedzy, jest zainteresowane poznawaniem świata, wyszukiwaniem informacji, wzbogacaniem wiedzy, a tym samym staje się kreatywne i twórcze.

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:
- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
- wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej
- wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
- rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej
- wdrażanie do korzystania z nowoczesnych technologii komputerowych
- kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę
- zintegrowanie uczniów
- rozwijanie współpracy z rodzicami.

Opis działań:

Praca z dziećmi będzie przebiegała systematycznie na zajęciach edukacyjnych w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Treści realizowane na zajęciach zostały podzielone na bloki tematyczne. Zajęcia  będą wspierane wycieczkami, również wirtualnymi, do teatru, filmem edukacyjnym, prezentacjami, zdjęciami, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, uczestnictwem uczniów w wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły i gminy. Zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania oraz  pomocy dydaktycznych.

Działania innowacyjne zakończą się ewaluacją w formie wystawek uczniów z wykonanymi pracami, dokumentacją zdjęciową, prezentacją przygotowanych przedstawień, prezentacjami multimedialnymi  oraz ankietami skierowanymi dla rodziców i uczniów.

 I RELACJA z... "WIECZORU Z KSIĄŻKĄ"

O tym, że czytać można wszędzie przekonali się uczniowie klas II-III realizujący innowację Czytajmy razem. Myślą przewodnią realizacji tego zadania było pragnienie rozbudzenia i pielęgnowania pojawiającej się chęci czytania u dzieci. „Wieczór z książką” odbył się podczas biwaku w szkole. „Biletem wstępu” było przyniesienie swojej ulubionej książki i zaprezentowanie fragmentów swoich ulubionych książek swoim koleżankom i kolegom. Tym razem to oni stali się czytającymi, a słuchającymi – koledzy i koleżanki ze szkoły - uczestnicy biwaku. Wreszcie przyszedł czas na krótkie wyciszenie się, uczniowie rozpostarci wygodnie na materacach i matach, podpierając się na poduszkach, w nastrojowym otoczeniu, przenieśli się w prezentowany im świat baśni, bajek i opowieści.  I tak minęły 3 godziny na wieczornym spotkaniu z książkami. Po wspólnym czytaniu książek uczniowie obejrzeli filmową adaptację "Dzieci z Bullerbyn".


II RELACJA - NA ŚWIEŻYM POWIETRZU...

Każde miejsce jest dobre na czytanie. Tym razem zabraliśmy swoje ulubione książki na świeże powietrze. Okazało się, że największym powodzeniem na czytanie książek cieszy się łąka i plac zabaw. W upalny czerwcowy dzień rozłożyliśmy kocyki i w promieniach słońca  rozpoczęliśmy kolejne spotkanie promujące czytanie. Popijaliśmy sobie soczek i przeżywaliśmy przygody z ulubionymi bohaterami. Motywem przewodnim był Mikołajek i jego koledzy. On nie chciał być niegrzeczny, ale czasem coś mu niechcący wychodziło.  Ale kto nie lubi takich hultajów jak Koszmarny Karolek czy Okropny Maciuś. Wszystkich, którzy lubią przygody i tajemnice zachęciliśmy do czytania  Nowych przygód Mikołajka  zwłaszcza teraz, gdy jest tak pięknie i można czytać na łonie natury. Przeczytane przygody stały się inspiracją do zaaranżowania wspólnej, zgodnej  zabawy tematycznej na boisku.

III RELACJA - ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...

Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku od najmłodszych lat. Takiemu hasłu towarzyszyło czytanie o tematyce bożonarodzeniowej, przez  zaproszonych do klasy gości i  rodziców w ramach innowacji  Czytajmy razem. W czytaniu dzieciom udział wzięli: pani Aleksandra Dembek - bibliotekarka z biblioteki Publicznej, pani Małgorzata Kaźmierczak – opiekunka szkolnej biblioteki oraz rodzice uczniów klasy II: pani Agnieszka Maciak, pani Grażyna Stodolna, pani Patrycja Furmaniak–Klocek i klasy III. Głośne czytanie  miała być przede wszystkim zachętą, by dzieci chętniej i częściej sięgały po książki oraz ukazanie dzieciom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych. Mamy nadzieję, że teraz książka stanie się ich wiernym przyjacielem. Przeczytana lektura była inspiracją do prac plastycznych o tematyce świątecznej.