Saturday, 13.4.2024
Name days: Przemysław / Justyna / Ida
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Gminny konkurs poezji patriotycznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF
I     G M I N N Y       K O N KU R S                                                                                                             
pod hasłem 
                                                                                                                             
"     Kto ty jesteś? Polak mały,
Jaki znak twój?  ORZEŁ BIAŁY!”                 
REGULAMIN
  KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ
 
Organizator:   Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych 
CELE OGÓLNE
 -utrwalenie poczucia tożsamości narodowej,
- rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.
CELE SZCZEGÓŁOWE
- uwrażliwienie na przesłanie patriotyczne utworów literackich i piękno słowa poetyckiego
- popularyzacja tekstów, które utrwalają poczucie tożsamości narodowej
- kształcenie umiejętności recytacji                                                                                                                                                                         
Warunki  uczestnictwa  :
I   Konkurs jest adresowany do uczniów kl.  I-VI szkół podstawowych z terenu gminy Nowe Skalmierzyce. Odbędzie się w dwóch kategoriach :
  1.  Uczniowie klas I-III  szkół podstawowych
  2. Uczniowie klas IV-VI  szkół podstawowych
 Każda szkoła może zgłosić dwóch uczestników z każdej  kategorii wiekowej.
II    Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany wiersz o tematyce patriotycznej. Czas recytacji powinien wynieść  do 3 minut.
III    Jury będzie oceniało teksty według następujących kryteriów:
- opanowanie pamięciowe tekstu,
- dobór utworu,
- wyrazista dykcja,
- interpretacja,
-wrażenie artystyczne
IV   Przewiduje się trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia
Konkurs odbędzie się  08.11.2012r.   o  godz. 14.30.
Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna będzie komisja konkursowa powołana przez  organizatora. Od podjętych przez komisję decyzji dotyczących przyznania miejsc nie można się odwołać.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a osoby, które zdobędą punktowane  miejsca  (I, II lub III), dodatkowo nagrody. Nauczyciele, którzy przygotują młodzież do konkursu, otrzymają  podziękowania.
Prosimy o przybycie z wybranym na konkurs wierszem.
V  Zgłoszenia uczestników:
Zgłoszenia uczestników dokonują szkoły do dn.   05.11.2012r.
na adres:  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
                            ul. Szkolna 7
                   Biskupice Ołoboczne
                   63-460 Nowe Skalmierzyce
Kontakt telefoniczny: 62 762 11 51
Kontakt e-mail:  spbiskupice@noweskalmierzyce.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
    Organizatorzy.
Karta zgłoszenia.